Phát hiện Vibrio cholera O1 trong mẫu thực phẩm và mẫu nước môi trường bằng PCR nano

Phát hiện Vibrio cholera O1 trong mẫu thực phẩm và mẫu nước môi trường bằng PCR nano.
Tác giả: Diệp Thế Tài, Jong Hyun Kim
Tóm tắt:
Vibrio cholera O1 týp Ogawa là chủng vi khuẩn gây bệnh tả thường gặp phổ biến tại Việt Nam. Phát hiện nhanh và chính xác vi khuẩn Vibrio cholerae O1 là yêu cầu cần thiết trong công tác phòng, chống dịch, bệnh. Hạt từ phủ protein G gắn với kháng thể kháng Ogawa lần đầu được phát triển kết hợp với PCR để phát hiện nhanh Vibrio cholera trong khoảng 3h, có độ nhạy là 102CFU/ml, không có phản ứng chéo giữa chủng Vibrio cholera với các chủng vi khuẩn thử nghiệm khác. Phương pháp PCR nano góp phần bổ sung một công cụ mới trong phát hiện trực tiếp vi khuẩn từ mẫu thực phẩm và mẫu môi trường

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890