PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LÂM SÀNG ĐÁP ỨNG ĐÀO TẠO Y KHOA DỰA TRÊN NĂNG LỰC TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LÂM SÀNG ĐÁP ỨNG ĐÀO TẠO Y KHOA DỰA TRÊN NĂNG LỰC TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y
Lê Việt Thắng1
TÓM TẮT
Đào tạo y khoa dựa trên năng lực là hướng tiếp cận dựa vào kết quả đầu ra với sinh viên tốt nghiệp đạt được những năng lực của chuẩn đầu ra. Đào tạo y khoa dựa trên năng lực nhấn mạnh quá trình đào tạo ra “sản phẩm” là các thầy thuốc ra trường “làm được việc” thay vì dựa vào quá trình đào tạo. Mô hình đào tạo này đang được thực hiện có hiệu quả ở nhiều quốc gia phát triển trên thế giới. Trước những yêu cầu đòi hỏi đổi mới và hội nhập, Học viện Quân y (HVQY) đã thay đổi phương pháp dạy học lâm sàng có áp dụng các mô hình dạy học trên thế giới nhằm đáp ứng mục tiêu này.

Đào tạo y khoa là một lĩnh vực đặc thù, trong đó môi trường giáo dục và thực tế gắn bó mật thiết với nhau hơn bất kỳ ngành học nào khác, đòi hỏi sự chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, tuy nhiên cũng cần linh hoạt để đạt được mục tiêu đào tạo. Đào tạo y khoa hiện đại đã trải qua nhiều thay đổi và đổi mới kể từ khi bắt đầu được xây dựng có hệ thống vào năm 1910 [3, 4]. Để phù hợp với sự phát triển xã hội qua từng giai đoạn, đào tạo y khoa đã đổi mới từ “lấy giáo viên làm trung tâm” sang “lấy học sinh làm trung tâm” và việc học đòi hỏi phải chuyển từ “thu thập thông tin” sang “dựa trên vấn đề” và cũng từ “dựa vào bệnh viện” sang “dựa vào cộng đồng". Với sự ra đời của kỷ nguyên hậu hiện đại.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00034

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890