PHƯƠNG PHÁP HYBRID ĐIỀU TRỊ PHỒNG ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC BỤNG VÀ PHỒNG ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG TRÊN THẬN

PHƯƠNG PHÁP HYBRID ĐIỀU TRỊ PHỒNG ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC BỤNG VÀ PHỒNG ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG TRÊN THẬN
Nguyễn Hữu Ước1,2, Nguyễn Tùng Sơn1,2, Lê Nhật Tiên1,2, Dương Ngọc Thắng1,2, Hoàng Trọng Hải1, Lê Hồng Quân1, Nguyễn Hữu Phong2, Nguyễn Thế Kiên3, Cao Mạnh Thấu1, Trần Hà Phương1, Nguyễn Kim Dần1,2, Phạm Tiến Quân1,2, Nguyễn Quốc Kính1,2, Đoàn Quốc Hưng1,2, Phùng Duy Hồng Sơn1,2
1 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức
2 Trường đại học Y Hà Nội
3 Bệnh viện Quân y 103- Học viện Quân y
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Phẫu thuật điều trị phồng động mạch chủ trên thận và phồng động mạch chủ ngực bụng là phẫu thuật phức tạp, nguy cơ biến chứng cao1,2. Phương pháp hybrid, dựa trên sự phối hợp giữa phẫu thuật và can thiệp nội mạch bằng ống ghép nội mạch (stent graft) ra đời và được kỳ vọng là một phương án thay thế cho phẫu thuật và can thiệp nội mạch đơn thuần3. Tuy nhiên, các kết quả thực tế có được khá thay đổi3. Kỹ thuật này do đó chủ yếu được áp dụng đối với những trường hợp có nguy cơ phẫu thuật cao. Chúng tôi phân tích 2 trường hợp lâm sàng áp dụng phương pháp hybrid tại Bệnh viện Việt Đức tháng 6 năm 2021 đồng thời nhìn nhận lại một số đặc điểm về phương pháp này.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00804

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Phồng  động  mạch  chủ  (ĐMC)  trên  thận  và phồng ĐMC ngực bụng có thể ảnh hưởng đến tất cả  hoặc  một  nhánh  chính  của  động  mạch  chủ bụng như động mạch (ĐM) thân tạng, ĐM mạc treo  tràng  trên,  hay  ĐM  mạc  treo  tràng  dưới.1Phẫu thuật sửa chữa các tổn thương này phức 1Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức2Trường đại học Y Hà Nội3Bệnh viện Quân y 103-Học viện Quân yChịu trách nhiệm chính: Phùng Duy Hồng SơnEmail: hongsony81@yahoo.comNgày nhận bài: 12.5.2021Ngày phản biện khoa học: 28.6.2021Ngày duyệt bài: 13.7.2021tạp với tỷ lệ tử vong chu phẫu trongphồng ĐMC ngực bụng là 20-23%1,2và tỷ lệ biến chứng lên tới  trên  50%2.  Hiện  nay,  can  thiệp  nội  mạch trong phồng ĐMC ngày càng phổ biến với nhiều ưu điểm nổi bật. Tuy nhiên can thiệp nội mạch toàn  bộ  chỉ  phù  hợp  đối  với  một  nhóm  bệnh nhân và phẫu thuật hiện vẫn là giải pháp chính đối  với  những  trường  hợp  phức  tạp3.  Phương pháp  hybrid,  dựa  trên  sự  phối  hợp  giữa  phẫu thuật và can thiệp nội mạch bằng ống ghép nội mạch (stent graft) được giới thiệu lần đầu tiên bởi Quinones-Baldrich và cộng sự từ năm 1999 như là một phương án thay thế cho phẫu thuật và  can  thiệp  nội  mạch  đơn  thuần3.  Trên  lý thuyết, phương pháp này giúp tránh được việc phải  bộc  lộ  rộng  rãi  hai  khoang  (ngực  bụng), tránh phải cặp ĐMC và hỗ trợ tuần hoàn và được kỳ vọng là giải pháp ít xâm lấn hơn.3Tuy nhiên, thực  tế  cho  thấy  các  kết  quả  sau  áp  dụng phương pháp hybrid thay đổi nhiều tùy theo cả yếu tố từ phía bệnh nhân và phẫu thuật viên.3Phương pháp này do đó chủ yếu được áp dụng đối với những trường hợp có nguy cơ phẫu thuật cao. Chúng tôi phân tích 2 trường hợp lâm sàng áp dụng phương pháp hybrid tại bệnh viện Việt Đức  trong  tháng  6  năm  2021  đồng  thời  nhìn nhận lại một số đặc điểm về phương pháp này