Phương pháp thực hành lâm sàng tích hợp 24E 2017

Hutchison-Phương pháp thực hành lâm sàng tích hợp 24E 2017.Phương pháp thực hành lâm sàng tích hợp của Hutchison, xuất bản lần đầu hơn một thế kỷ trước, là sách giáo khoa kinh điển về Khám bệnh lâm sàng.

Nó cung cấp một nguồn xuất sắc về học tập và tham khảo cho sinh viên đại học y khoa và bác sĩ sau đại học. Nó mang đến một cách tiếp cận tích hợp để thực hành lâm sàng, do đó các phương pháp mới và điều tra được ghép vào các mô hình thành lập các thực hành lâm sàng, thay vì được gửi vào như là cái gì thêm.

Văn bản được tổ chức sao cho cả hai hệ thống liên quan đến các chương và vấn đề định hướng đều được bao gồm. Nhấn mạnh đặc biệt được đặt vào tầm quan trọng của mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân, các kỹ năng thiết yếu cần thiết để kiểm tra thăm khám lâm sàng, và lập kế hoạch lựa chọn thích hợp trong chẩn đoán và quản lý bệnh nhân.
Cuốn sách cũng bao gồm rất nhiều hình ảnh minh họa hỗ trợ cho văn bản làm cho nó thêm phần sinh động và dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hành.

Năm Xuất bản:

      2017

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Series: Hutchinson’s Clinical Methods
Paperback: 504 pages
Publisher: Elsevier; 24 edition (June 13, 2017)
Language: English
ISBN-10: 0702067393
ISBN-13: 978-0702067396
Product Dimensions: 7.8 x 0.8 x 10.2 inches
Các phương pháp lâm sàng của Hutchison, xuất bản lần đầu tiên cách đây hơn một thế kỷ, là sách giáo khoa cổ điển về kỹ năng lâm sàng. Nó cung cấp một nguồn xuất sắc của học tập và tham khảo cho sinh viên y khoa học và bác sĩ sau đại học. Nó tìm cách dạy một cách tiếp cận tích hợp để thực hành lâm sàng, để các phương pháp mới và điều tra được ghép vào các mô hình thực hành lâm sàng được thiết lập, hơn là thêm vào như là một cái gì đó thêm. Văn bản được tổ chức để bao gồm cả chương trình có liên quan đến hệ thống và vấn đề. Đặc biệt chú trọng vào tầm quan trọng của mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân, kỹ năng cần thiết để khám lâm sàng, và lập kế hoạch lựa chọn các cuộc điều tra chẩn đoán và quản lý thích hợp.

Cuốn sách cung cấp một tài khoản toàn diện về các phương pháp truyền thống của việc lấy và kiểm tra lịch sử bệnh nhân nhưng được cập nhật với một tài khoản đầy đủ về vai trò của các kỹ thuật điều tra hiện đại.
Đây là cuốn sách dành cho học sinh ở mọi lứa tuổi và mọi trình độ.
Sách giáo khoa đã được thành lập này đã được một nhóm các sinh viên quốc tế và các bác sỹ thực tập nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo văn bản tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của lịch sử và kiểm tra trong tất cả các thiết lập lâm sàng khác nhau mà sinh viên y tế cần phải nắm vững.
Quan điểm toàn cầu của cuốn sách đã được tăng cường với một Ủy ban Cố vấn Quốc tế mới tuyển dụng từ Nam Á và Trung Đông.