RÁCH DÂY CHẰNG CHÉO SAU: HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỚC PHẪU THUẬT

RÁCH DÂY CHẰNG CHÉO SAU: HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỚC PHẪU THUẬT
Bs Nguyễn Minh Thúy1, Bs Nguyễn Duy Hùng1, Bs Đỗ Văn Minh1, Bs Thân Văn Sỹ1
1 Trường đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Tóm tắt
Mục tiêu: Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu đánh giá hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán rách dây chằng chéo sau trước phẫu thuật.
Phương pháp: Từ 1/2015 đến 12/2016, 48 bệnh nhân nghi ngờ rách dây chằng chéo sau trên lâm sàng, được chụp cộng hưởng từ và được phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức. Đặc điểm của rách dây chằng chéo sau và các tổn thương đi kèm được mô tả và so sánh với kết quả phẫu thuật.
Kết quả: Đường kính trung bình của dây chằng chéo sau là 7,6 ± 2,1 mm, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm có đường kính dây chằng < 7mm và nhóm ³ 7mm. Tăng tín hiệu trong dây chằng gặp trong 79,2% các trường hợp. Rách dây chằng chéo trước thường gặp trong rách dây chằng chéo sau phối hợp (64,6%). Cộng hưởng từ có độ nhạy, độ đặc hiệu lần lượt là 89% và 86% trong chẩn đoán rách hoàn toàn dây chằng chéo sau.
Kết luận: Cộng hưởng từ giúp chẩn đoán chính xác rách dây chằng chéo sau trước phẫu thuật, các dấu hiệu tăng tín hiệu trong dây chằng, tăng kích thước dây chằng ³ 7mm là những dấu hiệu quan trọng gợi ý chẩn đoán.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01848

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836