Trắc nghiệm đại cương y tế công cộng và tổ chức y tế

Trắc nghiệm đại cương y tế công cộng và tổ chức y tế 1.      Khoa học nghiên cứu tình trạng sức khỏe, thể lực, bệnh tật của cộng đồng, của xã hội; nghiên cứu các điều kiện sống, điều kiện làm việc và các yếu tố tự nhiên xã hội ảnh hưởng tới tình trạng … Read more

Trắc nghiệm nha khoa răng và bộ răng

Trắc nghiệm nha khoa răng và bộ răng RĂNG VÀ BỘ RĂNG 1.            Thành phần của bộ răng sữa: A.      4 cửa giữa, 4 cửa bên, 4 nanh, 8 cối lớn B.     4 cửa giữa, 4 cửa bên, 4 nanh, 8 cối nhỏ C.     8 cửa, 4 nanh, 4 cối nhỏ, 4 cối lớn D.      … Read more

BỘ CÂU HỎI TRẮC NghiệM DƯỢC LIỆU (có đáp án)

BỘ CÂU HỎI TRẮC NghiệM DƯỢC LIỆU (có đáp án) BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DƯỢC LIỆU Sinh học Đại cương (Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội) Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DƯỢC LIỆU Mục tiêu 1: Trình bày được định nghĩa, nội dung của môn học I.  Mức độ … Read more

Sổ tay Oxford về Tiêu hóa và Gan mật 3E 2022

Sổ tay Oxford về Tiêu hóa và Gan mật 3E 2022.  Ấn bản thứ ba được sửa đổi và cập nhật đầy đủ này của Sổ tay Oxford về Tiêu hóa và Gan mật cung cấp lời khuyên thực tế, cập nhật về việc quản lý các tình trạng thông thường và trường hợp cấp … Read more

Giáo trình Tiêu hoá Gan mật của Yamada, 7E 2022

Giáo trình Tiêu hoá Gan mật của Yamada, 7E 2022. Trong suốt hơn 25 năm, Giáo trình Tiêu hoá Gan mật của Yamada đã là cuốn sách tham khảo về tiêu hóa toàn diện nhất, kết hợp phương pháp tiếp cận khoa học cơ bản bách khoa về tiêu hoá và bệnh gan mật với tư … Read more

Những kiến thức căn bản về Dị ứng 2E 2022

Những kiến thức căn bản về Dị ứng 2E 2022.Hoàn hảo cho các bác sĩ lâm sàng ở cả cơ sở chăm sóc chuyên sâu và chăm sóc ban đầu, ấn bản thứ 2 của Dị ứng Những kiến thức căn bản, bao gồm thông tin bạn cần nhất trong thực hành hàng ngày, với … Read more