Sàng lọc dược liệu và tinh dầu kháng nấm

Tên bài báo:Sàng lọc dược liệu và tinh dầu kháng nấm

Tác giả:    Nguyễn Đinh Nga, Tô Ngọc Yến, Ngô Thị Chí Tâm

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2001    Số:    2    Tập:    298    Trang:    12-14

Tóm tắt:    Sàng lọc 10 loại dược liệu và tinh dầu kháng nấm (KN) hiện có ở nước ta. Bằng phương pháp chiết suất, định tính KN, xác định nồng độ tối thiểu KN của dược liệu và tinh dầu thấy: trong số 6/10 dược liệu KN, củ giềng có phổ KN rộng nhất trên nấm da, 3 chủng aspegillus thử nghiệm và candida albicans. Các dược liệu khác chủ yếu tác động trên nấm da. Đa số các tinh dầu có hoạt động phổ KN rộng, hoạt tính mạnh

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00733

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890