SIÊU ÂM ĐÀN HỒI TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT: ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU QUA 101 TRƯỜNG HỢP

SIÊU ÂM ĐÀN HỒI TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT: ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU QUA 101 TRƯỜNG HỢP
BS Nguyễn Minh Thiền1, BS Nguyễn Minh Thiền2, BS Phạm Thế Anh2, BS Phan Thanh Hải3, BS Nguyễn Tuấn Vinh4
1 Trung tâm Y khoa Medic
2 Trung tâm y khoa Medic
3 Trung tâm Y Khoa Medic
4 Bệnh viện Bình Dân
Mục tiêu: Xác định độ nhạy và độ đặc hiệu của siêu âm đàn hồi và siêu âm B- mode qua ngã trực tràng trong việc xác định ung thư tuyến tiền liệt.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi chọn 101 bệnh nhân đến sinh thiết tiền liệt tuyến tại Medic từ 20/6/2015 đến 10/9/2015 có PSA>4ng/ml. Qua TRUS B-mode có tổn thương echo bất thường đi kèm (echo kém, echo dầy) sau đó kết hợp với siêu âm đàn hồi đánh giá tổn thương.
Nghiên cứu thực nghiệm.
Kết quả: So sánh giữa khám trực tràng bằng tay, siêu âm B-mode, siêu âm đàn hồi căng mô và kết quả giải phẫu bệnh (bảng) về độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán dương (PPV), giá trị tiên đoán âm (NPV).
Bảng. So sánh giữa 3 phương pháp: B-mode, siêu âm đàn hồi và khám trực tràng bằng tay.
                                                               Độ nhạy (%)                                   Độ đặc hiệu (%)                             PPV (%)                                                   NPV (%)
B-mode                                                  88.5                                                            55.1                                    67.6                                                            81.8
Strain-elasto                                          94.2                                                           65.3                                     74.2                                                            91.4
DRE                                                         69.2                                                            98                                        98                                                               75
Kết luận: Siêu âm đàn hồi cung cấp thêm thông tin cho phát hiện ung thư tuyến tiền liệt và hướng dẫn sinh thiết. Siêu âm đàn hồi có độ nhạy, độ đặc hiệu cao hơn siêu âm B-mode.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01778

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890