Siêu âm toàn bộ cơ thể trong các bệnh hồi sức

Siêu âm toàn bộ cơ thể trong các bệnh hồi sức. Trong hai thập kỷ qua, chúng ta ngày càng nhận ra rằng siêu âm toàn bộ cơ thể là một công cụ vô giá trong các bệnh hồi sức. Ngoài việc cung cấp đánh giá nhanh chóng toàn bộ cơ thể, nó có lợi thế là một cách tiếp cận cạnh giường bệnh có sẵn mọi lúc và có thể được lặp đi lặp lại theo ý muốn. Theo đó, nó cho phép các tổ chức trực tiếp quản lý điều trị thích hợp.

Siêu âm toàn bộ cơ thể trong các bệnh hồi sức là phần tiếp theo của cuốn sách trước đây của tác giả về đề tài này, lần đầu tiên được xuất bản tại Pháp năm 1992 và năm 2002 và bằng tiếng Anh vào năm 2004. Cuốn sách mới này phản ánh những hiểu biết và thay đổi mới nhất bao gồm một loạt các cải tiến, sửa đổi định nghĩa, và các thuật toán được cập nhật.
Những phát hiện của các cơ quan riêng lẻ được trình bày rõ ràng, và một điều đặc biệt là phạm vi bao quát có chiều sâu về phổi, theo truyền thống được coi như là một khu vực”không phù hợp” với siêu âm. Trong toàn bộ cuốn sách, trọng tâm là về tác động điều trị thực tế của kỹ thuật này. Giá trị của nó trong một loạt các hoàn cảnh, bao gồm cả sốc, quản lý bất ổn định về huyết động học không giải thích được, suy hô hấp cấp tính (giao thức BLUE), và hồi sức sơ sinh được giải thích một cách cẩn thận. Can thiệp siêu âm và các ứng dụng ít được công nhận rộng rãi, chẳng hạn như nhồi máu mạc treo, tràn khí màng bụng, và tăng áp lực nội sọ, cũng được mô tả.

Những cạm bẫy của kỹ thuật này cũng được chú ý. Ngày nay, siêu âm toàn bộ cơ thể đã chạm đến mọi lĩnh vực của chăm sóc hồi sức. Cuốn sách này là công trình đi tiên phong trong lĩnh vực này, cho thấy rằng kỹ thuật này cho phép các bác sĩ hồi sức cấp cứu phát hiện dấu hiệu điều trị có liên quan một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nó sẽ phục vụ như là một hướng dẫn vô giá cho việc thực hành của một hình thức của y học trực quan.

Năm Xuất bản:

      2010

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

TÓM TẮT
Whole Body Ultrasonography in the Critically Ill
Daniel A. Lichtenstein
List Price: $159.00
Hardcover: 346 pages
Publisher: Springer; 1sted. 2010 edition (July 7, 2010)
Language: English