Siêu âm trong bệnh lý hồi sức 2022

Siêu âm trong bệnh lý hồi sức 2022.Cuốn sách này cung cấp một hướng dẫn có thể áp dụng thực tế để sử dụng siêu âm trong việc chăm sóc bệnh nhân nguy kịch. Nó được trình bày trong hai phần. Phần đầu tiên cố gắng thực hiện một cách tiếp cận toàn diện đối với các hệ thống kiểm tra cụ thể bằng cách tiếp cận tập trung vào cơ quan bao gồm các kỹ thuật bao gồm Đánh giá tiêu điểm với quét Siêu âm cho chấn thương (FAST) và chụp cắt lớp tĩnh mạch. Phần thứ hai trình bày một loạt các trường hợp cụ thể cho phép người đọc phát triển sự hiểu biết về cách áp dụng các phương pháp này một cách hiệu quả vào thực hành lâm sàng hàng ngày của họ.

Siêu âm trong Bệnh lý hồi sức: Hướng dẫn Thực hành mô tả cách sử dụng công nghệ siêu âm trong thực hành lâm sàng hàng ngày. Do đó, đây là nguồn lực lý tưởng cho tất cả các học viên và bác sĩ hành nghề sử dụng các công nghệ này hàng ngày.

Năm Xuất bản:

      2022

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Siêu âm trong bệnh lý hồi sức 2022
Ultrasound in the Critically Ill: A Practical Guide
Andrew Walden, Andrew Campbell, Ashley Miller, Matthew Wise
Year:
2022
Publisher:
Springer
Language:
English
Pages:
342 / 327