SO SÁNH GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM BIRMINGHAM VÀ SALGIB TRONG TIÊN LƯỢNG MỨC ĐỘ NẶNG CỦA XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DƯỚI

SO SÁNH GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM BIRMINGHAM VÀ SALGIB TRONG TIÊN LƯỢNG MỨC ĐỘ NẶNG CỦA XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DƯỚI
Tô Lê Na1, Quách Trọng Đức1,2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định giá trị của thang điểm Birmingham so với thang điểm SALGIB trong tiên lượng mức độ nặng của xuất huyết tiêu hóa dưới (XHTHD). Đối tượng và phương pháp:
Nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu và tiến cứu trên 216 bệnh nhân (BN) bị XHTHD tại Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Thang điểm Birmingham sẽ được tính toán dựa trên dữ kiện thu thập lúc nhập viện, sau đó sẽ được so sánh với thang điểm SALGIB, đây là thang điểm duy nhất cho đến nay được xây dựng để tiên lượng XHTHD nặng tại Việt Nam. Tính diện tích dưới đường cong (AUC), độ nhạy, độ đặc hiệu, điểm cắt của thang điểm Birmingham và SALGIB trong tiên lượng XHTHD mức độ nặng, sau đó so sánh AUC của hai thang điểm theo phép kiểm Delong. Kết quả: 48/216 BN (22,2%) XHTHD nặng và 6/216 BN (2,8%) tử vong do nhiều nguyên nhân. Trong tiên lượng XHTHD nặng, AUC của thang điểm Birmingham và thang điểm SALGIB lần lượt là 0,768 và 0,81 (p < 0,001). Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với AUC = 0,04 (p = 0,14). Điểm cắt tối ưu của thang điểm Birmingham trong dự đoán XHTHD nặng là 6, tương ứng với độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt là 68,8% và 73,2%. Kết luận: Thang điểm Birmingham có giá trị tốt trong tiên lượng XHTHD nặng và các kết cục bất lợi. Giá trị tiên lượng XHTHD nặng của thang điểm Birmingham tương tự với thang điểm SALGIB.

Xuất huyết tiêu hóa dưới là tình trạng chảy máu đường tiêu hóa tính từ góc Treitz đến hậu môn, chiếm khoảng 20% các trường hợp chảy máu đường tiêu hóa [5]. Tỷ lệ nhập viện do XHTHD từ 33 – 87/100.000 người mỗi năm và tỷ lệ tử vong khoảng 2 – 4%, thậm chí lên tới 18% nếu xảy ra sau khi nhập viện [1]. Khoảng 30% BN mắc XHTHD bị chảy máu nghiêm trọng cần truyền máu, nội soi điều trị khẩn cấp, can thiệp nội mạch hoặc phẫu thuật.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00068

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890