Sổ tay Các bệnh lý Tuyến cận giáp, Hướng dẫn thực tế qua trường hợp

Sổ tay Các bệnh lý Tuyến cận giáp, Hướng dẫn thực tế qua trường hợp.Sổ tay các bệnh tuyến cận giáp trình bày một cái nhìn tổng quan toàn diện và ngắn gọn về hiểu biết hiện tại của chúng ta trong khu vực chức năng tuyến cận giáp, hormone và các trạng thái bệnh lý.

Sổ tay giáo dục người đọc bằng cách sử dụng một phương pháp tiếp cận dựa trên trường hợp trình bày bằng chứng hiện tại trong lĩnh vực này. Cuốn sách này được trình bày trong một ngôn ngữ dễ đọc và dễ hiểu và sử dụng rất nhiều các bảng và hộp văn bản nếu có thể. Khái niệm phức tạp được truyền đạt bằng ngôn ngữ đơn giản và rõ ràng.
Chuyên gia hàng đầu quốc tế đóng góp cho cuốn sách cung cấp một chiều sâu thực sự của kiến thức và thực tiễn.

Năm Xuất bản:

      2012

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

TÓM TẮT
Handbook of Parathyroid Diseases: A Case-Based Practical Guide
Aliya A. Khan MD, Orlo H Clark
Price: $99.00
Paperback: 295 pages
Publisher: Springer; 2012 edition (February 24, 2012)
Language: English
ISBN-10: 1461421632
ISBN-13: 978-1461421634
Product Dimensions: 6.1 x 0.8 x 9.2 inches
Shipping Weight: 1.3 pounds