SỐNG THÊM TOÀN BỘ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI GIAI ĐOẠN IV ĐIỀU TRỊ KHÁNG EGFR SAU HÓA CHẤT BƯỚC MỘT

SỐNG THÊM TOÀN BỘ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI GIAI ĐOẠN IV ĐIỀU TRỊ KHÁNG EGFR SAU HÓA CHẤT BƯỚC MỘT
Lê Thanh Đức1, Bùi Thị Thu Hoài1
1 Bệnh viện K
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá thời gian sống thêm toàn bộ và một số yếu tố ảnh hưởng đến thời gian sống thêm toàn bộ trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ (UTPKTBN) giai đoạn IV được điều trị kháng EGFR sau hóa chất bước một. Đối tượng nghiên cứu: 40 BN được chẩn đoán UTPTBN giai đoạn IV, được điều trị erlotinib đường uống sau 4-6 chu kì hóa trị bộ đôi có platinum từ 1/2016 đến 06/2022 tại Bệnh viện K. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu. Kết quả: Thời gian STTB trung bình là 29,4 ± 2,4 tháng, trung vị là 27 ± 4,5 tháng. Thời gian STTB cao hơn ở nhóm bệnh nhân có đột biến EGFR ở exon 19 và có tác dụng phụ trên da ở bệnh nhân UTPKTBN. Kết luận: Erlotinib giúp cải thiện thời gian sống thêm toàn bộ và có liên quan đến vị trí đột biến EGFR và tác dụng phụ trên da.

Ung thư phổi (UTP) là loại ung thư phổ biến và là nguyên nhân gây tử vong do ung thư thường gặp nhất. Điều trị UTP giai đoạn muộn là điều trị toàn thân do tính chất lan tràn của bệnh.
Trước đây, điều trị UTP giai đoạn muộn (giai đoạn IIIB-IV hay tái phát, di căn) hoá trị toàn thân là phương pháp điều trị chủ yếu, giúp kéo dài thời gian sống thêm và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân [1]. Trong những năm gần đây, những tiến bộ trong điều trị dựa trên sinh học phân tử đã mở ra những triển vọng cải thiện kết quả điều trị UTP giai đoạn muộn [2],[3]. Các thuốc điều trị nhắm vào đích phân tử của tế bào cho hiệu quả cao nhờ tính chọn lọc trên từng cá thể và hạn chế độc tính trên tuỷ xương so với thuốc gây độc tế bào. Vai trò của erlotinib đã được khẳng định giúp kéo dài thời gian sống thêm toàn bộ (STTB) và sống thêm không tiến triển cho BN ung thư phổi không tế bào nhỏ, kể cả điều trị ngay từ đầu hay sau khi điều trị hóa chất bước một, đặc biệt trên bệnh nhân có đột biến EGFR.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02296

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836