Sốt hơi kim loại và một số ảnh hưởng sức khỏe ở công nhân nhà máy chế biến quặng kẽm

Sốt hơi kim loại và một số ảnh hưởng sức khỏe ở công nhân nhà máy chế biến quặng kẽm
Tác giả: Vũ Xuân Trung, Hà Xuân Sơn
Tóm tắt:
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định được tỷ lệ trường hợp sốt hơi kim loại ở công nhân tại một số nhà máy chế biến quặng kẽm. Phỏng vấn 1.055 công nhân đang làm việc ở nhà máy chế biến quặng kẽm (nhóm tiếp xúc 741 người, nhóm không tiếp xúc 314 người) để xác định tỷ lệ có biểu hiện sốt kim loại và các triệu chứng có liên quan trong năm do tiếp xúc với ô xít kẽm. Nghiên cứu cũng thực hiện đo nồng độ kẽm oxit trong môi trường lao động, khám lâm sàng, xét nghiệm định lượng kẽm, chì máu và đo chức năng hô hấp cho các đối tượng nghiên cứu. Kết quả cho thấy nồng độ kẽm oxit trong môi trường lao động tại phân xưởng bột kẽm và đúc kẽm kim loại từ 0,34 – 0,42 mg/m3. Số người đã từng bị sốt trong năm ở nhóm tiếp xúc chiếm tỷ lệ 29,1%, cao hơn ở mức có ý nghĩa thống kê so với nhóm không tiếp xúc 17,2% (p <0,05). Nồng độ kẽm máu ở nhóm tiếp xúc là 5,42 ± 1,54 mg/L, nhóm có sốt hơi kim loại là 5,36±1,54 mg/L. Tỷ lệ công nhân có lượng chì máu tăng > 30 μg/dL ở nhóm sốt hơi kim loại là 50%, nồng độ chì máu là 33,51± 11,39 μg/dL. Kết quả đo chức năng hô hấp thấy tỷ lệ có hội chứng hạn chế là 3,94 %, có hội chứng tắc nghẽn là 0,34 %. Chưa thấy có mối liên quan giữa sốt hơi kim loại với nồng độ kẽm, chì máu vàcó biến đổi chức năng hô hấp.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890