SỬ DỤNG BỆNH NHÂN MÔ PHỎNG TRONG DẠY HỌC LÂM SÀNG TẠI BỘ MÔN PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

SỬ DỤNG BỆNH NHÂN MÔ PHỎNG TRONG DẠY HỌC LÂM SÀNG TẠI BỘ MÔN PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
Nguyễn Ngọc Trung1, Nguyễn Trường Giang2
Nguyễn Văn Nam1, Vũ Anh Hải1, Lê Việt Anh1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá ban đầu về tính khả thi, thực tế triển khai, những lợi ích và hạn chế của việc sử dụng bệnh nhân (BN) mô phỏng trong dạy học lâm sàng tại Bộ môn Phẫu thuật Lồng ngực (PTLN), Bệnh viện Quân y 103. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, có sử dụng phiếu điều tra trên 63 lượt học viên, 06 lượt giảng viên tham gia thi, hỏi thi với 05 lần thực hiện trên BN mô phỏng tại Bệnh viện Quân y 103 và Học viện Quân y từ 1/2021 đến 6/2021. Kết quả: BN mô phỏng được áp dụng đa dạng ở các hình thức: Áp dụng cho 01 lần thi tốt nghiệp, 02 lần thi hết vòng cơ sở và 02 lần phục vụ hội thao kỹ năng y khoa. Thực hiện 66 lượt khám trên BN mô phỏng, thực hiện theo bảng kiểm mẫu. Công tác chuẩn bị đầy đủ. 92,1% học viên hài lòng, 33,3% giảng viên rất hài lòng và 66,7% giảng viên hài lòng với việc áp dụng mô hình BN mô phỏng trong dạy học lâm sàng. Kết luận: Mô hình BN mô phỏng trong thực hành lâm sàng là cấp thiết, dễ áp dụng, có hiệu quả trong thực tế giảng dạy của giảng viên và thực hành lâm sàng của học viên; cần được tiếp tục đánh giá và hoàn thiện.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nói chung và đào tạo nhân lực ở bậc đại học nói riêng đã và đang là yêu cầu cấp bách. Nghị quyết số 14/CP của Chính phủ ngày 2/11/2005 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 đã nêu rõ: “Phát triển các chương trình giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứu và định hướng nghề nghiệp – ứng dụng… Phát triển tiềm năng nghiên cứu sáng tạo, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực hoạt động trong cộng đồng và khả năng lập nghiệp của người học”.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00035

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890