SỬ DỤNG MẠCH NHÂN TẠO CÓ GẮN ỐNG GHÉP NỘI MẠCH THORAFLEX ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC PHỨC TẠP

SỬ DỤNG MẠCH NHÂN TẠO CÓ GẮN ỐNG GHÉP NỘI MẠCH THORAFLEX ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC PHỨC TẠP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC: KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU
Nguyễn Hữu Ước1,2, Hoàng Trọng Hải1, Phùng Duy Hồng Sơn1,2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Thông báo và nhận xét kết quả bước đầu sử dụng mạch nhân tạo có gắn ống ghép nội mạch Thoraflex điều trị bệnh động mạch chủ (ĐMC) ngực phức tạp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, hồi cứu trên 03 bệnh nhân (BN) được sử dụng mạch nhân tạo có gắn ống ghép nội mạch Thoraflex tại Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ tháng 4/2021 – 5/2021. Kết quả: 03 BN đều là nam giới, tuổi trung bình là 60,3 ± 11,5. Chỉ định cho phẫu thuật bao gồm: 02 ca phình quai động mạch chủ, 01 ca phình động mạch chủ ngực sau phẫu thuật lóc động mạch chủ type A. Thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể (THNCT): 126,3 ± 24 phút, thời gian cặp động mạch chủ: 90,7 ± 12 phút, thời gian ngừng tuần hoàn: 22,7 ± 3 phút, thời gian phẫu thuật: 265 ± 30,4 phút.
Tất cả BN đều được rút nội khí quản trong vòng 12 giờ sau mổ và xuất viện sau 10 ngày với lâm sàng tốt, không biến chứng. Kết luận: Bước đầu sử dụng mạch nhân tạo có gắn ống ghép nội mạch Thoraflex trong phẫu thuật bệnh ĐMC ngực phức tạp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giúp đơn giản hóa cuộc mổ, giảm thời gian phẫu thuật và cho kết quả tốt.

Tổn thương phối hợp của quai ĐMC và ĐMC xuống (phình và lóc tách) có hay không tổn thương của ĐMC lên hiện vẫn còn là một thách thức cho các phẫu thuật viên [2, 3, 4]. Các phương pháp tiếp cận khác nhau đã được sử dụng để điều trị những tổn thương phức tạp này bằng cách sử dụng kỹ thuật ngừng tuần hoàn, hạ thân nhiệt sâu qua đường mở xương ức, đường ngực trái hoặc kết hợp các đường mổ.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00055

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890