Sử dụng màng Lactic-Acid-Based Copolymer (LABC) trên vùng ghép da mảnh trung bình trong bỏng một phần và toàn bộ lớp da

Sử dụng màng Lactic-Acid-Based Copolymer (LABC) trên vùng ghép da mảnh trung bình trong bỏng một phần và toàn bộ lớp da
Lược dịch: Hoàng Văn Vụ1
1 Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Ghép da mảnh trung bình là một trong những phương pháp được sử dụng thường xuyên nhất để che phủ các vết thương bỏng trung bì sâu hoặc bỏng toàn bộ lớp da có kích thước lớn. Kỹ thuật phẫu thuật, chất lượng của nền vết thương và loại băng gạc được sử dụng là những yếu tố chính quyết định khả năng bám sống của mảnh da ghép. Đã có nhiều phương pháp sử dụng băng gạc và vật liệu khác nhau được mô tả trong các tài liệu với những lợi ích và mức độ thành công khác nhau nhưng đều không đạt được sự đồng thuận nào về tiêu chuẩn vàng. Nghiên cứu này mô tả việc sử dụng vật liệu mới LABC (Lactic-Acid-Based Copolymer) che phủ trên vùng ghép da mảnh trung bình kiểu mắt lưới và tác động của nó đối với sự sống của mảnh da ghép.
Một đánh giá hồi cứu trên những bệnh nhân có sử dụng LABC trên vùng ghép da mảnh trung bình đã được thực hiện. Tổng cộng có 22 bệnh nhân gồm 16 nam (73%) và 6 nữ (27%) với độ tuổi trung bình là 36,5 tuổi được đưa vào nghiên cứu. Tác nhân bỏng bao gồm lửa (10), dầu mỡ (8), nước sôi (2) và điện (2), với diện tích trung bình là 375cm2 và theo dõi điều trị từ 21 đến 232 ngày. Vết thương liền hoàn toàn mà không mất mảnh ghép đã được ghi nhận ở 17 trong số 22 bệnh nhân (77%), 5 bệnh nhân còn lại bị mất thông tin theo dõi.
Áp dụng việc che phủ vùng ghép da mảnh trung bình bằng LABC trong phẫu thuật điều trị bỏng sâu được chứng minh là một chiến lược hiệu quả trong việc bảo vệ vùng ghép da và nâng cao khả năng bám sống của mảnh da ghép.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01948

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836