Sự hài lòng của bệnh nhân và người nhà đến khám bệnh, tiêm ngừa và xét nghiệm tại viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh

Sự hài lòng của bệnh nhân và người nhà đến khám bệnh, tiêm ngừa và xét nghiệm tại viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, Tô Thị Hương, Lê Viết Dũng, Cao Hữu Nghĩa
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 900 bệnh nhân/người nhà đến thực hiện các dịch vụ khám bệnh, tiêm ngừa và xét nghiệm trong thời gian từ 12/2012 – 8/ 2013, nhằm xác định mức độ hài lòng của bệnh nhân và người nhà về các dịch vụ y tế tại Khoa xét nghiệm sinh học lâm sàng, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 98% hài lòng với khâu tiếp nhận tiêm ngừa; 96% hài lòng với khâu khám tiêm ngừa; 99% hài lòng với hoạt động thu ngân tiêm ngừa và có 95% hài lòng với khâu thực hiện tiêm ngừa; tổng cộng có 84,22% bệnh nhân/người nhà hài lòng về tất cả các khâu của dịch vụ tiêm ngừa. Về dịch vụ xét nghiệm: 90% người khảo sát hài lòng hoặc chấp nhận được với công tác tiếp nhận xét nghiệm; 95% người khảo sát hài lòng với quy trình xét nghiệm tại Viện; 90% người khảo sát hài lòng với khâu khám và tư vấn điều trị sau xét nghiệm; tổng cộng có 77,56% bệnh nhân/người nhà hài lòng lòng với tất cả các khâu xét nghiệm; 4,67% không hài lòng với thời gian chờ đợi để lấy kết quả, 3,11% chưa hài lòng với công tác hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm; 2,89% chưa hài lòng với thời gian chờ lấy mẫu xét nghiệm. Nghiên cứu này góp phần xác định phương thức hài lòng theo đúng nghĩa và giúp cho nhà quản lý trong việc tổ chức thực hiện tốt hơn

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890