Sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại Viện bỏng Quốc gia năm 2017

Sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại Viện bỏng Quốc gia năm 2017
Tác giả: Bạch Thị Lan Anh, Đào Xuân Vinh
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm khảo sát sự hài lòng của 350 người bệnh và người nhà người bệnh điều trị nội trú tại Viện Bỏng Quốc Gia năm 2017. Kết quả cho thấy tỷ lệ đối tượng nghiên cứu hài lòng hoặc rất hài lòng đối với hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Viện Bỏng Quốc Gia đạt 86,7% với điểm trung bình đạt ở mức cao đối với tất cả các nội dung khảo sát, chỉ có 4,3% cho ý kiến không hoặc rất không hài lòng. 83% đối tượng đồng ý với ý kiến bệnh viện đáp ứng được ≥61% sự mong đợi của người bệnh và 87,9% người có mong muốn quay lại sử dụng dịch vụ của Viện khi cần hoặc giới thiệu với người khác. Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện luôn dành được sự hài lòng với tỷ lệ và điểm trung bình cao nhất so với các khoa còn lại.