Sự hài lòng của người bệnh tại các trạm y tế thuộc trung tâm y tế huyện Sóc Sơn, Hà Nội năm 2017

Sự hài lòng của người bệnh tại các trạm y tế thuộc trung tâm y tế huyện Sóc Sơn, Hà Nội năm 2017
Tác giả: Nguyễn Thị Hoa, Đào Xuân Vinh
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 421 người bệnh đến khám, điều trị bệnh tại 26 trạm y tế xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn trong tháng 8/2017 nhằm mô tả thực trạng sự hài lòng của người bệnh đối với chất lượng dịch vụ tại các trạm y tế xã. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 77,7% người tham gia có độ tuổi từ 23 – 59, 65,4% là nữ giới, 91,9% sinh sống ở vùng nông thôn, nhưng chỉ có 43,7% có nghề nghiệp chính là làm ruộng. Hầu hết người đến khám/điều trị bệnh tại các trạm y tế xã có thẻ BHYT. Trong các nội dung đánh giá, thái độ ứng xử và năng lực chuyên môn của nhân viên y tế đạt mức độ hài lòng cao nhất (90,7%), tiếp đó là thủ tục hành chính và minh bạch thông tin (89,2%) và kết quả cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của các TYT (87,3%). Cơ sở vật chất là nội dung làm cho người bệnh hài lòng với tỷ lệ thấp hơn (75,1%). Tỷ lệ người bệnh không hoặc rất không hài lòng với các nội dung khảo sát dao động từ 0,3% đến 3,1%. Kết luận, chất lượng dịch vụ y tế tại các trạm y tế của huyện Sóc Sơn, Hà Nội nhận được sự hài lòng cao của người bệnh.