Sự hiện diện hệ thống tiết số 3 và tính kháng kháng sinh của Vibrio cholera non O1/ non O139

Sự hiện diện hệ thống tiết số 3 và tính kháng kháng sinh của Vibrio cholera non O1/ non O139 tại khu vực phía Nam và tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam, 2010 – 2013.
Tác giả: Vũ Phạm Hồng Nhung, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Ngọc Anh Thư, Phan Thập Huy, Phan Thị Trà My, Ngô Thị Huệ, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Quang Trường, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Thị Ngọc Nhi, Cao Hữu Nghĩa, Diệp Thế Tài, Nguyễn Thị Phương Lan
Tóm tắt:
Vibrio cholerae non O1/non O139 (các VC không ngưng kết với kháng huyết thanh O1, O139) là tác nhân gây tiêu chảy có khả năng gây dịch địa phương. Tại Việt Nam, thông tin về các chủng gây bệnh này vẫn còn hạn chế.Phân tích trên 73 chủng vi khuẩn được phân lập tại các tỉnh thành phía Nam từ 2010-2013, gồm 6 chủng từ người bệnh, 4 chủng từ người lành, 19 chủng từ thực phẩm, và 44 chủng từ nước ngoại cảnh. Phương pháp PCR (polymerase chain reaction) được dùng phát hiện gen VcsC2 nhằm xác định sự hiện diện của yếu tố độc lực hệ thống tiết số 3 (type three secrection system – TTSS), một yếu tố độc lực mới đã được chứng minh có độc tính cao trên mô hình nuôi cấy tế bào và động vật thí nghiệm. Đồng thời, tính kháng kháng sinh của các chủng cũng được khảo sát bằng phương pháp đĩa kháng sinh khuếch tán trên thạch Kirby – Bauer(CLSI 2013). Nghiên cứu cho thấy có sự hiện diện của yếu tố độc lực TTSS trên các chủng phân lập từ người bệnh, người lành,thực phẩm và môi trường tương ứng là 67% (4/6), 50% (2/4), 16% (3/19), và16% (7/44).Các chủng phân lập chưa kháng với ciprofloxacin, kháng sinh được chỉ định điều trị bệnh tiêu chảy do VC hiện nay. Tuy nhiên, các chủng từ môi trường đã xuất hiện tính kháng trung gian với kháng sinh này với tỷ lệ 7% (3/44). Sựđa kháng từ 2-4 kháng sinh đã xuất hiện trên một số mẫu người bệnh là 33% (2/6), thực phẩm là 5% (1/19), và môi trường là 23% (10/44). Sự hiện diện của yếu tố độc lực TTSS cũng như tính kháng/đa kháng với kháng sinh trênV. cholerae non O1/non O139 là vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu và giám sát

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890