Sự lưu hành của các vi rút đường ruột khác không phải vi rút đường ruột tuýp 71 gây bệnh nặng và tử vong trong vụ dịch tay chân miệng khu vực phía Nam, 2011 – 2014

Sự lưu hành của các vi rút đường ruột khác không phải vi rút đường ruột tuýp 71 gây bệnh nặng và tử vong trong vụ dịch tay chân miệng khu vực phía Nam, 2011 – 2014.
Tác giả: Vũ Thị Huyền Trang, Nguyễn Trung Kiên, Phạm Mai Thùy Trang, Trần Quốc Khánh, Đặng Thị Nguyệt, Nguyễn Ngọc Minh Tâm,,Vũ Thị Quế Hương, Nguyễn ThịT hanh Thảo
Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm mô tả sự lưu hành, đặc điểm di truyền của các vi rút đường ruột khác không phải vi rút đường ruột týp 71 gây bệnh nặng và tử vong trong vụ dịch tay chân miệng tại khu vực phía Nam Việt Nam, năm 2011-2014. Các ca bệnh có chẩn đoán lâm sàng từ độ IIb trở lên sẽ được thu thập bệnh phẩm và thực hiện xét nghiệm RT-PCR phát hiện EV71, các ca nào âm tính với EV71 sẽ được tiếp tục thực hiện xét nghiệm bằng kỹ thuật RT- PCR để phát hiện các EV khác tại phòng xét nghiệm Vi rút đường ruột, viện Pasteur Tp. HCM. Kết quả nhiễm EV khác được thống kê lần lượt qua các năm 2011, 2012, 2013, 2014 như sau: 434/2262 (chiếm 19% trong tổng số ca bệnh), 194/1141 (17%), 111/755 (15%), 97/486 (20%). Những ca bệnh nặng và tử vong, có kết quả dương tính với EV đã được chọn để giải trình tự, xác định serotype với tỷ lệ: 45/434 (10%-2011), 7/194 (4%-2012), 21/111 (19%-2013), 67/97 (69%-2014), cho thấy sự lưu hành của các EV khác qua các năm chủ yếu là Coxsackievirus A2, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A12, A16, A24; Coxsackievirus B1, B2, B3, B4, B5; Echovirus 3, 9, 11, 12, 20; Rhinovirus A, B, C

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890