Sự lưu hành và genotype của Rotavirus gây bệnh tiêu chảy tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. Hồ Chí Minh, 2012 – 2014

Sự lưu hành và genotype của Rotavirus gây bệnh tiêu chảy tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. Hồ Chí Minh, 2012 – 2014.
Tác giả: Phạm Mai Thùy Trang, Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Vũ Thị Huyền Trang, Nguyễn Trung Kiên, Trần Quốc Khánh, Đặng Thị Nguyệt, Hoàng Lê Phúc, Cao Hữu Nghĩa, Nguyễn Thị Thanh Thảo
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện tại bệnh viện Nhi Đồng 1 nhằm giám sát và xác định genotype của rotavirus lưu hành từ năm 2012 – 2014. Trong 3 năm, 2490 mẫu bệnh phẩm được thu thập từ bệnh nhân nhập viện là trẻ em dưới 5 tuổi bị tiêu chảy cấp được thực hiện xét nghiệm ELISA nhằm sàng lọc các ca dương tính với rotavirus. Sau đó, các ca dương tính với rotavirus sẽ được chọn lọc để thực hiện RT – PCR xác định genotype. Kết quả nghiên cứu cho thấy >50% số ca tiêu chảy cấp là do nhiễm rotavirus, sự thay đổi về tỉ lệ nhiễm rotavirus trong năm 2014 cho thấy sự có mặt của tác nhân khác gây tiêu chảy cấp ở trẻ em. Bên cạnh sự gia tăng đáng kể tỉ lệ nhiễm rotavirus type G2P[4] trong năm 2014, G1P[8] và G3P[8] vẫn là 2 genotype chính của rotavirus gây bệnh tiêu chảy cấp đang lưu hành. Việc giám sát sự lưu hành và sự thay đổi genotype của rotavirus có ý nghĩa phục vụ các nghiên cứu sâu và toàn diện hơn, nhất là ở thời kỳ sau khi sử dụng vắc xin, góp phần nâng cao chất lượng việc chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt Nam.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890