Những kiến thức căn bản về Dị ứng 2E 2022

Những kiến thức căn bản về Dị ứng 2E 2022.Hoàn hảo cho các bác sĩ lâm sàng ở cả cơ sở chăm sóc chuyên sâu và chăm sóc ban đầu, ấn bản thứ 2 của Dị ứng Những kiến thức căn bản, bao gồm thông tin bạn cần nhất trong thực hành hàng ngày, với … Read more

DỊ ỨNG NHI KHOA, NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH 3E 2016

DỊ ỨNG NHI KHOA, NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH 3E 2016.Dị ứng Nhi khoa cung cấp hướng dẫn toàn diện về những gì bạn cần để chẩn đoán, quản lý và điều trị hầu như bất kỳ loại dị ứng nào thường gặp ở trẻ em. Các bác sĩ Leung, Sampson, Geha, và Szefler giới … Read more