Sổ tay Oxford về Tiêu hóa và Gan mật 3E 2022

Sổ tay Oxford về Tiêu hóa và Gan mật 3E 2022.  Ấn bản thứ ba được sửa đổi và cập nhật đầy đủ này của Sổ tay Oxford về Tiêu hóa và Gan mật cung cấp lời khuyên thực tế, cập nhật về việc quản lý các tình trạng thông thường và trường hợp cấp … Read more

Bài giảng Tiêu Hóa và Gan mật 2e (2017)

Bài giảng Tiêu Hóa và Gan mật 2e (2017).Sổ tay bài giảng Tiêu Hóa và Gan mật là một tổng quan dễ đọc, toàn diện về các bệnh lý ống tiêu hóa và Gan. Bao gồm các nội dung ngắn gọn về dịch tễ, nguyên nhân, đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm, xử lý và … Read more

GIÁO TRÌNH TIÊU HÓA GAN MẬT LÂM SÀNG 2E

GIÁO TRÌNH TIÊU HÓA GAN MẬT LÂM SÀNG 2E ( Textbook of Clinical Gastroenterology and Hepatology ) Trong khi các cuốn sách giáo trình khác kết hợp một cách tiếp cận lâm sàng với số lượng lớn khoa học cơ bản của khoa tiêu hóa, cuốn sách này tập trung vào việc cung cấp cho các … Read more

Yamada Giáo trình Tiêu hóa, toàn tập 6e 2015

Yamada Giáo trình Tiêu hóa, toàn tập 6e.Giáo trình tiêu hóa của Yamada 20 năm qua là một trong những cuốn sách tham khảo về tiêu hóa toàn diện nhất, kết hợp một cách tiếp cận khoa học cơ bản với tư duy lâm sàng mới nhất, đặc biệt là trong phát triển chẩn đoán … Read more

BỆNH HỌC TIÊU HÓA, GAN MẬT NHI KHOA 5E 2015

BỆNH HỌC TIÊU HÓA, GAN MẬT NHI KHOA 5E 2015 ( Pediatric Gastrointestinal and Liver Disease: Pathophysiology, Diagnosis, Management, 5e ) Đây là tham khảo chứa mọi thứ bạn cần để điều trị tất cả các bệnh lý tiêu hóa gan mật Nhi khoa. Tiến sĩ Wyllie và Hyams cùng hơn 80 chuyên gia trong lĩnh … Read more