Kết quả điều trị động kinh kháng thuốc bằng phẫu thuật cắt liên kết bán cầu tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Kết quả điều trị động kinh kháng thuốc bằng phẫu thuật cắt liên kết bán cầu tại Bệnh viện Nhi Trung ương Lê Tuấn Anh, Hồ Trung Luân, Lê Nam Thắng   Tổng quan: Động kinh (ĐK) kháng thuốc là vấn đề lâm sàng phổ biến và khiến cho việc điều trị bệnh nhân trở … Read more