THỰC TRẠNG TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI 2 XÃ THUỘC HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2021

THỰC TRẠNG TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI 2 XÃ THUỘC HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2021 Trần Thị Phương1*, Tạ Thúy Loan1 Mục tiêu: Xác định thực trạng trầm cảm của người cao tuổi năm 2021 theo thang đo GDS. Phương Pháp: Nghiên cứu … Read more

THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN VỆ SINH VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TẠI CÁC TRẠM CẤP NƯỚC NÔNG THÔN TẠI BA HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2020

THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN VỆ SINH VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TẠI CÁC TRẠM CẤP NƯỚC NÔNG THÔN TẠI BA HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2020 Nguyễn Thùy Linh1*, Nguyễn Quốc Tiến2, Trần Thị Khuyên2 Mục tiêu: Thực trạng điều kiện vệ sinh, chất lượng nước tại các trạm cấp nước nông thôn 03 … Read more

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TRỰC TRÀNG TRÊN VÀ GIỮA BẰNG PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TRỰC TRÀNG TRÊN VÀ GIỮA BẰNG PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH Trần Thái Phúc1*, Lương Văn Nhật2, Nguyễn Thị Phượng1 Mục tiêu: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, phẫu thuật cắt đoạn trực tràng … Read more

KHẢO SÁT CÁC CHỈ SỐ HUYẾT HỌC CỦA NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC NĂM 2017

KHẢO SÁT CÁC CHỈ SỐ HUYẾT HỌC CỦA NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC NĂM 2017 Trương Thị Kim Dung*, Châu Trần Minh Nghĩa*, Nguyễn Thu Hồng*, Nguyễn Phương Liên*, Lê Văn Tâm*, Trần Thị Hân*, Tạ Quang Dũng*, Phạm Văn Thắng*, Phù Chí Dũng* TÓM TẮT Mục tiêu: … Read more

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TRỰC TRÀNG TRÊN VÀ GIỮA BẰNG PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TRỰC TRÀNG TRÊN VÀ GIỮA BẰNG PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH Trần Thái Phúc1*, Lương Văn Nhật2, Nguyễn Thị Phượng1 Mục tiêu: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, phẫu thuật cắt đoạn trực tràng … Read more

THỰC TRẠNG TUÂN THỦ VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

THỰC TRẠNG TUÂN THỦ VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Trần Tuấn Thành1*, Kiều Chí Thành1 Mục tiêu: mô tả thực trạng tuân thủ vệ sinh tay thường quy của nhân viên y tế tại Bệnh … Read more

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN SIGMA-TRỰC TRÀNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG CAO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN SIGMA-TRỰC TRÀNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG CAO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH Trần Thái Phúc1*, Lương Văn Nhật2, Nguyễn Thị Phượng1 Đặt vấn đề: gãy cổ xương đùi thường gặp ở người cao tuổi, thay khớp hang bán phần là phương pháp … Read more

XÁC ĐỊNH CĂN NGUYÊN VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU PHÂN LẬP ĐƯỢC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2019-2020

XÁC ĐỊNH CĂN NGUYÊN VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU PHÂN LẬP ĐƯỢC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2019-2020 Đinh Thị Huyền Trang1*, Hoàng Quỳnh Thanh1, Nguyễn Thu Hường1, Bùi Thị Hồng Thanh1 Mục tiêu: Xác định tỷ lệ và các căn nguyên vi khuẩn gây nhiễm khuẩn tiết niệu … Read more

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM HỌC 2020-2021

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM HỌC 2020-2021 Vũ Thị Lê 1 Mục tiêu: Mô tả thực trạng sử dụng mạng xã hội và đánh giá một số tác động của việc sử dụng mạng xã hội đối với sinh viên Trường Đại … Read more

KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH

KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH NĂM 2021 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Nguyễn Hồng Trường1, Phùng Ngọc Đức1*, Nguyễn Thị Thuỷ1; Nguyễn Thị Tâm Mục tiêu: Mô tả trải nghiệm của người bệnh điều trị nội trú và Phân … Read more