Tỷ lệ hiện mắc bệnh đái tháo đường typ 2 ở người trưởng thành ≥ 25 tuổi tại tỉnh Thái Bình, năm 2017

Tỷ lệ hiện mắc bệnh đái tháo đường typ 2 ở người trưởng thành ≥ 25 tuổi tại tỉnh Thái Bình, năm 2017 The prevalence of type 2 diabetes in people aged ≥25 years in Thai Binh province, 2017 Tác giả: Vũ Đình Triển, Đặng Bích Thủy Tóm tắt: Nghiên cứu cắt ngang được tiến … Read more

Thực hành quản lý bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản và ung thư của cán bộ y tế tuyến xã tỉnh Ninh Bình năm 2017

Thực hành quản lý bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản và ung thư của cán bộ y tế tuyến xã tỉnh Ninh Bình năm 2017 Management practices of hypertension, diabetes, asthma and cancer of commune health staff of Ninh Binh province in 2017 Tác giả: Lê Hoàng Nam, Nguyễn Mai Thanh, … Read more

Thực trạng công bố quốc tế của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương giai đoạn 2004 – 2017

Thực trạng công bố quốc tế của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương giai đoạn 2004 – 2017 International publications of the National Institute of Hygiene and Epidemiology, 2004-2017 Tác giả: Trần Quang Huy, Lê Thị Quỳnh Mai, Đặng Đức Anh Tóm tắt: Công bố thành quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa … Read more