THÁI ĐỘ CỦA ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VỀ PHÒNG NGÃ CHO NGƯỜI CAO TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

THÁI ĐỘ CỦA ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VỀ PHÒNG NGÃ CHO NGƯỜI CAO TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN
Thái Thị Thanh Huyền1,2, Hồ Thị Kim Thanh2
1 Đại học Thăng Long
2 Đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Mô tả thái độ của điều dưỡng bệnh viện Hữu Nghị về phòng ngã cho người cao tuổi (NCT) và một số yếu tố liên quan. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2021 trên 189 điều dưỡng bệnh viện Hữu Nghị. Kết quả: 86,8% điều dưỡng có thái độ tích cực về phòng ngã; 97,4% điều dưỡng quan tâm đến vấn đề phòng ngã; 48,7% điều dưỡng tự tin về năng lực phòng ngã. Tỉ lệ điều dưỡng có khả năng thái độ tích cực ở nhóm thâm niên dưới > 5 năm, cập nhật kiến thức phòng ngã, mong muốn học về phòng ngã, biết phòng ngã là tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, biết bất kỳ chương trình phòng ngã cao hơn so với nhóm còn lại lần lượt là (OR = 3,96; 95% CI: 1,65-9,52), (OR=6,58; 95%CI: 1,84-23,55), (OR=5,46; 95%CI: 1,14-26,01), (OR=5,02; 95% CI: 1,31-19,24); (OR=3,54; 95% CI: 1,27-9,89).  Kết luận: Hầu hết điều dưỡng có thái độ tích cực về phòng ngã (86,8%). Các yếu tố liên quan đến thái độ phòng ngã gồm thâm niên công tác và cập nhật kiến thức.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01065

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Tại Việt Nam, theo một nghiên  cứu  tại Bệnh viện  Lão khoa Trung ương, tỉ lệ ngã của NCT trong vòng một năm qua là 29,5% [1]. Tử vong do ngã đứng hàng thứ hai trong nhóm nguyên nhân do tai nạn thương tích và đứng thứ năm gây tử vong ở NCT. Hàng năm,khoảng 684 000 NCT tử vong vì ngã trên toàn cầu. Ngã và chấn thương liên quan đến ngã gây hậu quả lớn như chấn thương, tàn phế làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và khả năng tự chăm sóc, giảm chất lượng cuộc sống của NCT, tăng chi phí và thời gian điều trị [7]. Điều  dưỡng  là  những  người  trực  tiếp  chăm sóc người bệnh điều trị nội trú và đánh giá nguy cơ,  thực  hiện  các  biện  pháp  phòng  ngã  cho người bệnh. Các nghiên cứu trước đây của các tác  giả  trên  thế  giới  chỉ  ra  thái  độ  của  điều dưỡng về phòng ngã có mối liên quan đến thực hành phòng ngã cho người bệnh và hiệu quả của các chương trình phòng ngã. Một số yếu tố như tuổi, giới, thâm niên công tác, đơn vị công tác, kiến thức phòng ngã có liên quan đến thái độ phòng ngã của điều dưỡng [5],[6],[8]. Bệnh viện Hữu Nghị là bệnh viện đa khoa với đối  tượng  người  bệnh  chủ  yếu  là  NCT.  Tuy nhiên, thái độ của điều dưỡng về phòng ngã hiện nay như thế nào vẫn chưa có câu trả lời? Liệu có những yếu tố nào ảnh hưởng đến thái độ của họ về phòng ngã cho NCT? Để có những số liệu cụ thể cho vấn đề này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu với hai mục tiêu:-Mô tả thái độ của điều dưỡng về phòng ngã cho người cao tuổi.-Mô tả một số yếu tố liên quan đến thái độ của điều dưỡng về phòng ngã cho người cao tuổi.