Thử độc tính cấp diễn và tác dụng bảo vệ tế bào gan của cây xuân hoa

Tên bài báo:Thử độc tính cấp diễn và tác dụng bảo vệ tế bào gan của cây xuân hoa (pseuderanthemum palatiferum (nees) radlk.)

Tác giả:    Nguyễn Thị Minh Thu, Trần Công Khánh, Trần Vân Hiền, Tạ Thị Phòng, Trần Lê Dung

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1999    Số:    9            Trang:    15-17

Tóm tắt:    

Cao đặc toàn phần của lá cây xuân hoa ở các liều 0,83g/kg; 1,67g/kg; 3,13g/kg; 5,56g/kg; 9,19g/kg; 11,5g/kg thể trọng không gây độc tính cấp diễn ở chuột, không có giá trị LD 50, chuột sống hoàn toàn khỏe mạnh qua 48 giờ. Ngoài ra nó còn có xu hướng ức chế quá trình peroxy hóa lipid màng tế bào, nghĩa là có xu hướng tác dụng bảo vệ tế bào gan trên thực nghiệm.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.0394

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890