Thử nghiệm phòng trừ aeds aegypti bằng mành tre tẩm permethrin ở nông thôn miền bắc Việt Nam

Tên bài báo:Thử nghiệm phòng trừ aeds aegypti bằng mành tre tẩm permethrin ở nông thôn miền bắc Việt Nam

Tác giả:    Vũ Sinh Nam, Hoàng Thuỷ Nguyên, Trần Văn Tiến, Trương Sĩ Niêm, Nguyễn Thuý Hoa, Nguyễn Kiến Thạo

Tên tạp chí:    Vệ sinh phòng dịch

Năm xuất bản:    1992    Số:    2    Tập:    2    Trang:    16-22

Nghiên cứu thử nghiệm treo mành tre tẩm permethrin liều lượng 1g/m2 ở các cửa ra vào và cửa sổ nhằm giảm mật độ quần thể muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue (SXHD) tại 537 hộ gia đình vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Phú từ tháng 1-12/1991. Hiệu lực của phương pháp được đánh giá qua các chỉ số muỗi đậu nghỉ bắt được và giám sát bọ gậy. Kết quả: phương pháp này có hiệu quả phòng chống Ae. aegypti cao. Quần thể muỗi Ae. aegypti đã giảm được 97,12% so với 6 tháng trước và thấp hơn điểm đối chứng 13,41 lần. Cư dân địa phương vốn có thói quen dùng mành, tỏ ra rất nhiệt tình với cách phòng trừ SXHD này.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00795

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890