THỰC HÀNH CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN KIẾN XƯƠNG TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2021

THỰC HÀNH CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN KIẾN XƯƠNG TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2021
Phan Thu Nga1*, Phạm Thị Hương Ly1

Mục tiêu: Mô tả thực hành của nhân viên y tế về phòng, chống dịch covid 19 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình năm 2021. Đối tượng nghiên cứu: Các nhân viên y tế đang làm việc tại các khoa, phòng thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương.
Phương pháp: Nghiên cứu được thực hiện theo thiết kế dịch tễ học mô tả với cuộc điều tra cắt ngang kết hợp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.
Kết quả: 99,2% NVYT được tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn và 99,5% NVYT tự giác theo dõi sức khỏe bản thân. Tỷ lệ NVYT có thực hành phòng chống dịch Covid-19 rất tốt chiếm 58,2%, tỷ lệ thực hành tốt chiếm 34,2%, chỉ có 7,7% thực hành chưa tốt về vấn đề này. Có 17/17 trưởng các khoa/phòng trả lời rằng bệnh viện đang thực hiện đồng bộ rất nhiều các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Để bảo đảm an toàn cho các cơ sở khám, chữa bệnh phòng, chống lây nhiễm chéo trong bệnh viện cũng như ngăn chặn, phát hiện sớm ca bệnh trước khi tới bệnh viện, Tiểu ban Điều trị (Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19) đã ban hành
Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
theo Quyết định 3088/QĐ-BYT của Bộ Y tế [1]. Sau hơn hai tháng triển khai Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19, có 1.380 bệnh viện, trung tâm y tế tiến hành tự đánh giá qua phần mềm trực tuyến, còn 150 bệnh viện, trung tâm y tế chưa tiến hành tự đánh giá hoặc đã đánh giá nhưng không nhập số liệu. Kết quả thống kê của Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho thấy, có 1.089 bệnh viện an toàn (chiếm 79%); 263 bệnh viện an toàn ở mức thấp (chiếm 19%) và 28 bệnh viện không an toàn (chiếm 2%) [2]. Thực hành của nhân viên y tế về vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn nói chung và phòng,chống dịch Covid-19 nói riêng đóng vai trò rất quan trọng trong đảm bảo chất lượng bệnh viện cũng như bệnh viện an toàn trong đại dịch. Chính vì thế chúng tôi thực hiện nghiên cứu trên 196 nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình với mục tiêu: Mô tả thực hành của nhân viên y tế về phòng, chống dịch Covid 19 tại bệnh viện đa khoa huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình năm 2021.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02450

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836