Thực hành phát hiện sớm ung thư vú của phụ nữ huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội

Luận văn Nghiên cứu thực trạng ung thư vú và kiến thức, thực hành phát hiện sớm ung thư vú của phụ nữ huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội

Luận văn thạc sĩ :Nguyễn Công Bình

Hướng dẫn khoa học : PGS.TS Nguyễn Duy Luật

Nghiên cứu thực trạng ung thư vú và kiến thức, thực hành phát hiện sớm ung thư vú của phụ nữ huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội.Ung thư vú (UTV) là bênh ung thư thường gặp và gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ tại nhiều nước trên thế’ giới và Viêt Nam. ở Viêt Nam, theo thống kê mới nhất, Hà Nôi (năm 2001-2004) có tỷ lê mắc chuẩn theo tuổi của UTV là 29,7/100.000 dân [7]; còn TP Hồ Chí Minh (năm 2003) có tỷ lê mắc chuẩn theo tuổi của UTV là 19,4/100.000 dân. ở Mỹ, năm 2003 có khoảng 211300 trường hợp mới mắc và 39800 trường hợp chết do UTV [14] còn năm 2006 có khoảng 212920 trường hợp mới mắc và 40970 trường hợp chết do UTV

DOWNLOAD LUẬN VĂN TẠI ĐÂY : https://goo.gl/KbsRFu

TÌM KIẾM DOWNLOAD LUẬN VĂN, LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC TẠI : http://luanvanyhoc.com/