Thực hành phòng bệnh tay chân miệng tại cộng đồng: nghiên cứu cắt ngang tại khu vực phía Nam năm 2014

Thực hành phòng bệnh tay chân miệng tại cộng đồng: nghiên cứu cắt ngang tại khu vực phía Nam năm 2014.
Tác giả: Hồ Thị Thiên Ngân, Bùi Hồng Loan, Phan Thanh Bình, Phan Công Hùng, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Văn Lên, Trần Văn Sáng, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Phạm Thị Xuân Yến, Nguyễn Trọng Bài, Nguyễn Anh Linh, Nguyễn Thế An, Nguyễn Thị Biên, Nguyễn Thị Vui, Nguyễn Hữu Dũng, Trần Thung, Nguyễn Thị Mộng Ánh, Nguyễn Văn Lơ, Huỳnh Thanh Tân, Nguyễn Ngọc Thắng, Lê Văn Tuân.
Tóm tắt:
Bệnh tay chân miệng (TCM) là bệnh truyền nhiễm và có thể gây tử vong ở những ca bệnh nặng. Bệnh thường gặp nhiều nhất là nhóm < 3 tuổi. Bệnh lưu hành, gây dịch tại nhiều nước như Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Việt Nam. Bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh nên biện pháp phòng bệnh chủ yếu là thực hành vệ sinh cá nhân. Các nghiên cứu gần đây cho thấy bệnh lây truyền qua tiếp xúc với các vật dụng, người chăm sóc trẻ (CST). Để phòng bệnh hiệu quả, chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu cắt ngang về thực hành phòng bệnh TCM của 837 người CST tại 15 tỉnh phía Nam. Kết quả cho thấy có 64,4% người CST thực hành đúng các biện pháp phòng bệnh, tuy nhiên chỉ có 0,1% người CST biết dấu hiệu chuyển nặng của bệnh. Mối liên quan có ý nghĩa thống kê về trình độ người CST có trình độ đại học/cao đẳng thực hành đúng cao hơn 15,1 lần so với người chưa học hết cấp 1; mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa nghề nghiệp với việc thực hành: người CST là cán bộ công chức thực hành đúng gấp 8 lần công nhân (p<0,001 và KTC 95% = 0,71 – 0,9); gấp 4,5 lần nông dân (p <0,0001 và KTC là 0,37 – 0,56); và gấp 8 lần nội trợ (p =0,005 và KTC 95% là 0,71 – 0,94). Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa mối quan hệ thân nhân với trẻ và thực hành như Ông/bà thực hành đúng cao hơn 7,7 lần cha mẹ (p= 0,003 và KTC 95% là 0,65 – 0,91). Với kết quả này các biện pháp phòng bệnh cần lưu ý là truyền thông thay đổi hành vi cho nhóm người CST đặc biệt là cha/mẹ, và cần tuyên truyền kiến thức dấu hiệu chuyển nặng của bệnh cho người CST.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890