Thực hành ứng phó với bão lụt của cán bộ y tế tuyến xã tại huyện Can Lộc và Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh năm 2013

Thực hành ứng phó với bão lụt của cán bộ y tế tuyến xã tại huyện Can Lộc và Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh năm 2013
Tác giả: Lê Thị Hương, Lê Thị Thanh Xuân, Đỗ Thị Quỳnh, Trần Thị Giáng Hương, Đỗ Minh Trí
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 125 cán bộ y tế nhằm mục tiêu: Mô tả thực hành ứng phó với bão lụt do biến đổi khí hậu của cán bộ y tế tuyến xã tại hai huyện Can Lộc và Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh năm 2013. Kết quả: Trước khi bão lụt, đa số cán bộ y tế tuyến xã đều tiến hành dự trữ trang thiết bị y tế, nghe thông tin cảnh báo mưa lũ, cất đồ đạc, bảo quản thuốc, dự trữ thuốc men, hóa chất trước khi bão lụt xảy ra (91,2 – 96%). Hoạt động tập huấn cho người dân phòng tránh lũ và chuẩn bị thuyền bè ít được thực hiện hơn (40 – 66,4%). Trong khi bão lụt xảy ra, hầu như tất cả cán bộ y tế tuyến xã tại hai huyện đều tham gia các hoạt động cấp phát thuốc, hóa chất khử trùng (98,4%); nhiều hoạt động ứng phó khác cũng được đa số cán bộ y tế xã tham gia (86,1- 94,3%). Hoạt động cấp phát nước sạch chưa được chú trọng trong và sau bão lụt. Trong bão lụt có 52,5% cán bộ y tế và sau bão lụt chỉ có 57,4% cán bộ y tế tiến hành hoạt động cấp phát nước sạch.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890