THỰC TRẠNG BIẾNG ĂN Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN NHI TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2021

THỰC TRẠNG BIẾNG ĂN Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN NHI TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2021
Nguyễn Trường Sơn1
1 Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Mô tả thực trạng biếng ăn ở trẻ dưới 5 tuổi đến khám tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2021. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, 255 bà mẹ có con dưới 5 tuổi đến khám tại Bệnh viện Nhi Nam Định đã tham gia phỏng vấn trực tiếp dựa trên bộ câu hỏi. Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ trẻ có thời gian bữa ăn kéo dài từ 30 – 45 phút là 46,7%, tỷ lệ trẻ ăn không đủ khẩu phần ăn (ăn gần một nửa) là 51,1%, tỷ lệ trẻ có hành vi chống đối khi ăn khá thường xuyên là 38,9%. Kết luận: Tỷ lệ biếng ăn ở trẻ dưới 5 tuổi đến khám tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định là 18,4%.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00958

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Biếng ăn là khi trẻăn không đủkhẩu phần ăn theo  nhu  cầu,  dẫn đến  trẻcó  những  biểu  hiện chậm tăng trưởng [1]. Biếng ăn rất phổbiến trên toàn  Thếgiới  và  là  một  trong  những  mối  quan tâm  của  các  bậc  cha  mẹ. Biếng ăn gây ra nhiệu hậu  quảnhư trẻkhông được  cung  cấp đầy đủchất  dinh  dưỡng, ảnh  hưởng  đến  sựtrưởng thành  và  phát  triển  của  trẻ.  Ngoài  ra,  biếng ăn còn ảnh hưởng  xấu đến  cảm  xúc,  nhận  thức  và khảnăng hòa nhập xã hội của trẻ. Biếng ăn kéo dài  là  nguyên  nhân  quan  trọng  gây  ra  suy  dinh dưỡng ởtrẻ. Nhiều  nghiên  cứu  trên  Thếgiới  đã  chỉra rằng,  tỷlệbiếng  ăn  dao  động  từ5,6%  đến 58,7% ởtrẻdưới 6 tuổi. Tỷlệnày khá cao ởcác nước  có  thu  nhập cao, lên đến  50%  trong  các nghiên cứu tại Mỹvới tỷlệlà 8,0%. Tại các nước Châu  Á,  tỷlệbiếng  ăn  cũng ởmức  cao,  như Singapore  là  49,2%  trẻtừ1 đến  10  tuổi  biếng ăn. Tại Trung Quốc, tỷlệbiếng ăn ởtrẻnhũ nhi và trẻnhỏlà 23,8%

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Biếng ăn, trẻ dưới 5 tuổi, Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định

Tài liệu tham khảo
1. Bộ Y tế (2015), Nuôi dưỡng trẻ nhỏ. 
2. Phạm Thị Thu Hương và Nguyễn Trọng Hưng (2016). Đánh giá tình trạng thiếu máu và thiếu kẽm ở trẻ từ 6-59 tháng tuổi bị biếng ăn đến khám tư vấn dinh dưỡng tại cơ sở 2 Viện dinh dưỡng, Hội nghị khoa học dinh dưỡng lâm sàng 
3. Huỳnh Văn Sơn, (2011). Biểu hiện biếng ăn tâm lý ở trẻ từ 1 đến 6 và thực nghiệm một số biện pháp khắc phục tình trạng biếng ăn tâm lý, Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. 
4. Nguyễn Đức Tâm, Lưu Thị Mỹ Thục (2017). Thực trạng biếng ăn ở trẻ dưới 5 tuổi tịa Bệnh viện Nhi Trung Ương, Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội. 
5. Mai Thị Mỹ Thiện và cộng sự (2010). Tình trạng biếng ăn ở trẻ dưới 5 tuổi tại TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 10-2014, 40-46. 
6. Hoàng Thị Bạch Yến (2020). Nghiên cứu thực trạng biếng ăn ở trẻ dưới 5 tuổi tại Thành phố Huế, Luận văn tiến sỹ cộng đồng, Trường Đại học Y dược Huế.