Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật sỏi đường mật tại khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020

Khóa luận tốt nghiệp Đại học Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật sỏi đường mật tại khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020.Sỏi đường mật (Gallstones – Cholelithiasis) là sự hình thành và hiện diện của sỏi ở đường dẫn mật trong, ngoài gan. Sỏi đường mật là một bệnh đã có từ lâu vì người ta đã tìm thấy sỏi mật trong một số xác ướp Ai Cập. Năm 1300, Gentile de Folinge và năm 1501, Benevieni là những người đầu tiên phát hiện sỏi đường mật.
Đến cuối thế kỉ XIX, mới có các công trình nghiên cứu của Hanot, Trouseau,Courvoisier – Terier về các thể lâm sàng của bệnh. Năm 1877, Charcot mô tả tam chứng “đau hạ sường phải, sốt, vàng da” mang tên ông, nêu lên mối quan hệ giữa sỏi đường mật và nhiễm khuẩn đường mật. Ở Việt Nam từ năm 1937, Giáo sư Tôn Thất Tùng đã đặt nền móng đầu tiên cho việc nghiên cứu sỏi đường mật. Theo giáo sư, sỏi túi mật ở Việt Nam chiếm 10,8% – 11,4%, sỏi ống mật chủ và sỏi trong gan chiếm xấp xỉ 80%, tỷ lệ nữ giới mắc sỏi cũng hơi nhiều hơn nam khoảng 1,3/1 đến 2/1. Lứa tuổi trên 50 tuổi, ở nông thôn và vùng vệ sinh kém, nhiễm giun đường ruột bệnh gặp nhiều hơn. Từ đó đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về bệnh này và cho biết sỏi đường mật ở Việt Nam khác với sỏi đường mật ở Âu-Mỹ.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2022.00297

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Sỏi đường mật (sỏi mật) ở Việt Nam nói riêng hay ở vùng Đông Nam Á nói chung là một bệnh lý khác hẳn với sỏi mật ở các nước Châu Âu, Châu Mỹ. Sỏi ở các nước kinh tế phát triển là sỏi túi mật thành phần chủ yếu là cholesterol, còn sỏi đường mật chính là thứ phát do sỏi túi mật di chuyển xuống và sỏi trong gan chiếm tỷ lệ rất thấp. Sỏi mật ở nước ta cũng như Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Triền Tiên, Campuchia là sỏi đường mật chính, kết hợp với sỏi trong gan và túi mật, thành phần chủ yếu của sỏi là sắc tố mật, thường có nhân và xác trứng giun đũa, nhiễm trùng đường mật lâu ngày làm đường mật xơ dày, chít hẹp và gây tổn thương ở gan thận, xử trí chủ yếu là mở đường mật lấy sỏi và dẫn lưu.
Trong cấp cứu ngoại khoa về bụng, cấp cứu về gan mật đứng thứ hai, chủ yếu là các biến chứng của sỏi mật. Biến chứng cấp cứu của sỏi mật được coi là một loại rất khó, nhất là về xử trí, với rất nhiều những rối loạn phức tạp do sỏi mật gây ra. Ngoài ra sau khi phẫu thuật sỏi mật vẫn có thể tái phát với một tỷ lệ khá cao gây2 khó khăn trong việc điều trị, làm ảnh hưởng tới sức khỏe, tinh thần, tài chính của người bệnh.
Đã có nhiều đề tài y học nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị sau phẫu thuật sỏi đường mật, nhưng thực trạng và các giải pháp chăm sóc sau phẫu thuật sỏi đường mật còn rất ít. Người Điều Dưỡng ngoài việc chăm sóc tốt cho người bệnh còn phải tuyên truyền,giáo dục sức khỏe để giảm thiểu những biến chứng sau phẫu thuật cũng như làm giảm thiểu tỷ lệ tái phát sỏi. Do đó, để góp phần chăm sóc, theo dõi tốt hơn những người bệnh sau phẫu thuật sỏi đường mật, chúng tôi tiến hành nghiên cứu khoá luận: “Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật sỏi đường mật tại khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020’’ với các mục tiêu sau:
– Mô tả thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật sỏi đường mật tại khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020.
– Đề xuất một số giải pháp chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật sỏi đường mật tại khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN …………………………………………………………………………………………… 3
LỜI CAM ĐOAN ………………………………………………………………………………………. 4
MỤC LỤC ……………………………………………………………………………………………….. 5
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ……………………………………………………………………. 7
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ…………………………………………… 8
Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ…………………………………………………………………………… 1
Chương 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ………………………………………………. 3
2.1. Cơ sở lí luận ……………………………………………………………………………………. 3
2.1.1.Sơ lược giải phẫu đường mật và định nghĩa sỏi đường mật ………………… 3
2.1.2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh [3,4] ………………………………………….. 4
2.1.3. Phân loại và cơ chế hình thành sỏi mật. ………………………………………….. 4
2.1.4. Các yếu tố nguy cơ gây bệnh sỏi đường mật. ………………………………….. 7
2.1.5. Triệu chứng] ……………………………………………………………………………… 9
2.1.6. Hướng điều trị. …………………………………………………………………………. 10
2.1.7. Biến chứng: những biến chững chính …………………………………………… 11
2.2. Cơ sở thực tiễn ……………………………………………………………………………….. 12
2.2.1. Tình hình sỏi đường mật trên thế giới và Việt Nam. ……………………….. 12
2.2.2. Quy trình chăm sóc người bệnh hậu phẫu sỏi đường mật ………………… 12
Chương 3: LIÊN HỆ THỰC TIỄN ……………………………………………………………… 17
3.1. Thông tin chung ……………………………………………………………………………… 17
3.1.1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định ………………………………………………. 17
3.1.2. Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định ……………….. 18
3.2. Thực trạng chăm sóc người bệnh hậu phẫu sỏi đường mật tại khoa Ngoại
tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. ……………………………………………. 18
3.2.1. Chăm sóc tại phòng hồi tỉnh: 97,5 % Điều dưỡng chăm sóc người bệnh
đảm bảo những nội dung sau: ……………………………………………………………… 18
3.2.2. Theo dõi 24h đầu: …………………………………………………………………….. 18
3.2.3. Theo dõi các ngày sau: ………………………………………………………………. 193.2.4. Theo dõi các biến chứng: …………………………………………………………… 19
3.2.5. Giáo dục sức khỏe: ……………………………………………………………………. 20
3.3. Đánh giá tình trạng người bệnh sau chăm sóc phẫu thuật sỏi đường mật tại
khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. ……………………………. 20
3.3.1. Thời gian trung tiện: ………………………………………………………………….. 21
3.3.2. Về dinh dưỡng …………………………………………………………………………. 21
3.3.3. Về vận động …………………………………………………………………………….. 21
3.3.4. 100% người bệnh không có nhiễm trùng, biến chứng gì. …………………. 22
3.3.5. Sự hài lòng của người bệnh ………………………………………………………… 22
3.4. Ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân chưa làm được ……………………………….. 22
3.4.1. Ưu điểm ………………………………………………………………………………….. 22
3.4.2. Hạn chế…………………………………………………………………………………… 23
3.4.3. Nguyên nhân chưa làm được ………………………………………………………. 23
Chương 4: KHUYẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHẢ THI …………….. 24
4.1. Đối với bệnh viện …………………………………………………………………………… 24
4.2. Đối với khoa, phòng ……………………………………………………………………….. 24
4.3. Đối với điều dưỡng của khoa ……………………………………………………………. 24
Chương 5: KẾT LUẬN …………………………………………………………………………….. 25
5.1. Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật sỏi đường mật tại khoa
Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020. …………………….. 25
5.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc NB sau phẫu
thuật sỏi đường mật tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định
………………………………………………………………………………………………………….. 25
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC: PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU
PHẪU THUẬT SỎI ĐƯỜNG MẬT TẠI KHOA NGOẠI TỔNG HỢP
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 202

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ
Bảng 1: Đặc điểm về thời gian trung tiện của đối tượng nghiên cứu …………………. 21
Bảng 2: Sự hài lòng của đối tượng nghiên cứu ………………………………………………. 22
Biểu đồ 1: Tỷ lệ thời gian trung tiện của ĐTNC ……………………………………………. 21
Hình 2.1: Sỏi đường mật ……………………………………………………………………………… 3
Hình 2.2: Sỏi cholesterol trong túi mật. …………………………………………………………. 5
Hình 2.3: Sỏi mật sắc tố đen. ……………………………………………………………………….. 6
Hình 2.4: Sỏi mật sắc tố nâu. ……………………………………………………………………….. 7
Hình 2.5: Thăm khám thực thể sỏi đường mật ………………………………………………. 10
Hình 2.6: Sỏi túi mật trên siêu âm ……………………………………………………………….. 10
Hình 2.7: Hướng dẫn người bệnh sỏi mật nằm theo tư thế Fowler để giảm đau sau
phẫu thuật ………………………………………………………………………………… 13
Hình 3.1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định ………………………………………………… 1