Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện Mahosot, Viêng Chăn, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào năm 2016

Luận văn thạc sĩ y học Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện Mahosot, Viêng Chăn, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào năm 2016.Lào là một quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không giáp biển với dân số gần 7 triệu người. Trong những năm gần đây, nền kinh tế cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã có những chuyển biến khả quan với tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm ổn định [1],[2]. Kéo theo đó, các chỉ số về y tế và sức khỏe của nhân dân Lào cũng có những thay đổi tích cực. Từ một nước có tỷ suất chết thô năm 1995 là 15,1 trên 1.000 dân, năm 2010 tỷ suất chết thô trên 1.000 dân của Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào (CHDCND Lào) chỉ còn 8,0; Tuổi thọ trung bình cũng tăng lên 10 năm trong thời gian này [3]. Đến 2014, tỷ suất chết thô của Lào chỉ còn 6,3; Tuổi thọ chung ở cả hai giới cũng đã tăng lên 67,62 [4]. Tuy nhiên, những chỉ số về sức khỏe của Lào vẫn thấp hơn nhiều so với mức chung của khu vực và thế giới. Ngành Y tế Lào vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết nhằm nâng cao sức khỏe và cải thiện đời sống của nhân dân.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2017.01414

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


    Y tế là một lĩnh vực đặc biệt bởi đối tượng trực tiếp là con người và sức khỏe con người, điều này khiến cho các hoạt động liên quan đến y tế, nhất là hoạt động khám chữa bệnh có những đặc trưng riêng [5]. Việc tìm hiểu thực trạng hoạt động khám chữa bệnh tại các bệnh viện là công việc thường xuyên và cần thiết. Các nghiên cứu như vậy là cơ sở cho các nhà quản lý y tế có thể đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường chất lượng của bệnh viện, mang lại lợi ích cho cả bệnh viện và bệnh nhân.
Hệ thống bệnh viện tại CHDCND Lào hiện nay vẫn chủ yếu là bệnh viện công, số lượng bệnh viện tư còn ít. Các vấn đề khó khăn cơ bản của bệnh viện công tại Lào hiện nay bao gồm: cơ sở hạ tầng chưa phát triển, nguồn nhân lực hạn chế, chất lượng bệnh viện chưa cao… Hiện nay, các nghiên cứu về nguồn nhân lực cũng như thực trạng hoạt động khám chữa bệnh tại các bệnh viện công tại Lào còn rất hạn chế. Đặc biệt là tại Viêng Chăn, nơi tập trung lượng dân cư lớn, mật độ dân số cao, yêu cầu về sử dụng các dịch vụ y tế cũng rất lớn [6]. 
Mahosot là bệnh viện công 450 giường nằm ở thủ đô Viêng Chăn- một trong những bệnh viện quan trọng của Lào nói chung và Viêng Chăn nói riêng. Bệnh viện Mahosot là bệnh viện đa khoa với nhiều khoa điều trị [7]. Trước đây thế mạnh của bệnh viện liên quan đến các bệnh nhiễm trùng và tim mạch . Hiện nay, việc kiện toàn bộ máy cán bộ cũng như nâng cấp các trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh, bệnh viện Mahosot đang hướng đến hình mẫu cho một bệnh viện công đa khoa có chất lượng toàn diện.
Chính vì những lý do trên, việc nghiên cứu hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện Mahosot là rất cần thiết nhằm đề ra các định hướng phát triển của bệnh viện Mahosot nói riêng và ngành y tế Lào nói chung. Đến nay, vẫn chưa có một nghiên cứu nào về thực trạng hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện Mahosot được tiến hành. Đây cũng chính là lý do để chúng tôi tiến hành đề tài: “Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện Mahosot, Viêng Chăn, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào năm 2016
Nghiên cứu này có 2 mục tiêu sau:
1.    Mô tả nguồn nhân lực phục vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện Mahosot, Viêng Chăn, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào năm 2016.
2.    Mô tả thực trạng một số hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện Mahosot năm 2016.
 
 MỤC LỤC Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện Mahosot, Viêng Chăn, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào năm 2016

ĐẶT VẤN ĐỀ    1
Chương 1: TỔNG QUAN    3
1.1.    Bệnh viện và vai trò của bệnh viện.    3
1.2. Hoạt động khám chữa bệnh trong bệnh viện.    5
1.3.    Tổng quan các hoạt động khám chữa bệnh tại Lào.    9
1.4.    Các chỉ số thống kê cơ bản của hệ thống y tế Lào.    11
1.5.    Tổng quan về bệnh viện Mahosot.    14
1.6.    Một số chỉ số trong hoạt động khám chữa bệnh các nước.    15
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    18
2.1. Đối tượng nghiên cứu    18
2.2. Địa điểm nghiên cứu    18
2.3. Thời gian nghiên cứu    18
2.4. Phương pháp nghiên cứu.    18
2.5. Biến số nghiên cứu.    19
2.6. Bộ công cụ thu thập số liệu.    22
2.7. Xử lý số liệu    23
2.8. Sai số và khống chế sai số.    23
2.9. Đạo đức nghiên cứu.    23
Chương 3: KẾT QUẢ    24
3.1.    Mô tả nguồn nhân lực phục vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện Mahosot, Viêng Chăn, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào năm 2016.    24
3.2.    Mô tả thực trạng hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện Mahosot, Viêng Chăn, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào năm 2016.    37
Chương 4: BÀN LUẬN    47
4.1. Mô tả nguồn nhân lực phục vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện Mahosot, Viêng Chăn, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào năm 2016.    47
4.2.    Mô tả thực trạng hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện Mahosot, Viêng Chăn, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào năm 2016.    55
KẾT LUẬN    62
KHUYỂN NGHỊ    64
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
PHỤ LỤCDANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ
Trang

Bảng 1.1. Cơ sở hạ tầng y tế tại Lào hai năm 2013 và 2014.    11
Bảng 1.2. Số giường bệnh tại các bệnh viện công tại Lào    12
Bảng 1.3. Số lượng nhân viên y tế tại Lào 2013 và 2014.    13
Bảng 1.4. Số mắc mới một số bệnh giai đoạn 2012-2014 tại Lào.    14
Bảng 3.1. Phân bổ nhân lực của bệnh viện Mahosot năm 2016 theo trình độ    25
Bảng 3.2. Phân bổ nguồn nhân lực của bệnh viện Mahosot năm 2016 theo vị trí việc làm    27
Bảng 3.3. Phân bổ nhân lực Y tế theo chuyên môn tại các khoa lâm sàng bệnh viện Mahosot năm 2016    31
Bảng 3. 4. Phân bổ nguồn nhân lực tại các khoa cận lâm sàng tại bệnh viện Mahosot năm 2016    33
Bảng 3.5. Tỷ số Bác sĩ và điều dưỡng viên theo giường bệnh thực kê của từng khoa bệnh viện Mahosot năm 2016.    36
Bảng 3.6. Số lượng bệnh nhân đến khám bệnh ngoại trú tại bệnh viện Mahosot năm 2016.    37
Bảng 3.7. Số lượt bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện Mahosot    39
Bảng 3.8. Số ngày nằm viện trung bình của bệnh nhân nội trú tại bệnh viện Mahosot năm 2016.    42
Bảng 3.9. Số lượt xét nghiệm được thực hiện tại bệnh viện Mahosot    43
Bảng 3.10. Số  lượt chẩn đoán hình ảnh (CĐHA) được thực hiện tại bệnh viện Mahosot năm 2016.    43
Bảng 3.11. Số lượt thăm dò chức năng (TDCN) được thực hiện tại bệnh viện Mahosot năm 2016.    44

Biểu đồ 3.1. Phân bố nguồn nhân lực bệnh viện Mahosot năm 2016 theo chuyên môn    24
Biểu đồ 3.2. Phân bổ số lượng y, bác sĩ làm công tác điều trị theo chức danh và trình độ chuyên môn.    28
Biểu đồ 3.3. Phân bổ số lượng điều dưỡng, Kỹ thuật viên y học và nữ hộ sinh năm 2016 của bệnh viện Mahosot theo trình độ chuyên môn.    29
Biểu đồ 3.4.Phân bổ dược sĩ của bệnh viện Mahosot năm 2016 theo trình độ chuyên môn.    30
Biểu đồ 3.5. Một số các chỉ số chuyên môn về nhân lực của bệnh viện Mahosot năm 2016.    34
Biểu đồ 3.6. Tỷ số Bác sĩ và điều dưỡng viên theo giường bệnh định mức của bệnh viện Mahosot năm 2016.    35
Biểu đồ 3.7. Số giường bệnh định mức và thực kê tại bệnh viện Mahosot.    40
Biểu đồ 3.8. Công suất sử dụng giường bệnh năm 2016 của bệnh viện Mahosot.    41
Biểu đồ 3.9. Số lượng tử vong tại bệnh viện Mahosot năm 2016    45
Biểu đồ 3.10. Tỷ lệ bệnh nhân tử vong theo thời gian nhập viện.    46
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.     ADB Group (2015). Asian Development Outlook 2015 update. Mandaluyong. 
2.     Wordbank Group (2016). Global Economic Prospects January 2016: Spillovers amid Weak Growth. Washington DC. 
3.     WHO (2014). Country Cooperation strategy at a glance. Geneva. 
4.     P. D. United Nations Department of Economic and Social Affairs (2015). The 2015 Revision. World Population 2015 Wallchart. New York. 
5.     Đại Học Y Hà Nội (2007). Giáo trình kinh tế y tế. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội.
6.     Bộ kế hoạch và đầu tư Lào (2015). Niên giám thống kê 2014. NXB thống kê Lào. Viêng Chăn.
7.     Bệnh viện Mahosot (2015). giới thiệu chung về bệnh viện Mahosot. Viêng Chăn. 
8.     WHO (2016). Định nghĩa bệnh viện. < http://www.who.int/topics/hospitals/en/>. 7/4.
9.     Bộ Y tế Lào (2010). Nhiệm vụ. vai trò của bệnh viện công lập.
10.     Bộ Y tế Việt Nam (1997). Quyết định 1895/1997/BYT-QĐ về quy chế bệnh viện.
11.     Quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2005). Luật khám chữa bệnh.
12.     Bộ Y tế Việt Nam (2001). Quản lý y tế. Nhà xuất bản y học. Hà Nội.
13.     Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009). Luật số 4/2009/QH12: Luật khám chữa bệnh.
14.     Bộ Y tế Việt Nam (2014). Sức khỏe môi trường. Nhà xuất bản y học. Hà Nội.
15.     Cục quản lý khám chữa bệnh Việt Nam (2014). Quản lý bệnh viện. Nhà xuất bản y học. Hà Nội.
16.     Phạm Minh Hạc (2001). Nghiên cứu con người và nguồn nhân lực Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội. Hà Nội.
17.     Trương Việt Dũng. Nguyễn Duy Luật (Giáo trình tố chức và quản lý y tế). nhà xuất bản Y học. Hà Nội.
18.     Trần Kim Dung (2008). Quản trị nguồn nhân lực. Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Tp Hồ Chí Minh.
19. American College of Medical Quality (2010). Medical Quality Management-Theory and Practice. New York.
20.     Bộ y tế Lào (1976). Hệ thống thông tin quản lý Bộ y tế Lào.
21.     Cục thống kê cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2015). Thống kê y tế cơ bản. Viêng Chăn. 
22.     Bộ y tế Lào (2014). Niên giám thống kê y tế 2013. Viêng Chăn. 
23.     Bộ Y tế Lào (2015). Niên giám thống kê y tế 2014. Viêng Chăn. 
24.     Bộ Y tế Lào (2015). Báo cáo nguồn nhân lực y tế hai năm 2013-2014. Viêng Chăn. 
25.     Bộ y tế Lào (2014). Báo cáo số mắc mới một số bệnh trong giai đoạn 2012-2103. Viêng Chăn. 
26.     Bộ y tế Lào (2015). Báo cáo số mắc mới một số bệnh giai đoạn 2013-2014. Viêng Chăn. 
27.     Vientiane times (2015). Vientiane Eyes 12.8 percent growth this year. Viêng Chăn.
28. Wordbank Group (2016). Lào- Các chỉ số thống kê. < http://data.worldbank.org/country/lao-pdr>. 8/4.
29.     Bộ kế hoạch và đầu tư Lào. Cục thống kê (2016). Thống kê dân số và nhà ở Viêng Chăn 2015. Viêng chăn.
30.     Bộ y tế Lào (2005). Tổng kết kết quả hoạt động toàn diện năm 2003-2004 và kết hoạch hoạt động năm 2005-2006. Viêng Chăn.
31.     Chi cục thống kê Viêng chăn- Lào (2015). Niên giám thống kê 2014 Viêng chăn. NXB thống kê Lào. viêng Chăn.
32.     Xaly Sathathone (2007). Nghiên cứu mô hình bệnh tật và hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tình Chăm Pa Sắc- Nam Lào. Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ. Đại học Y Hà Nội 
33.     Cục quản lý khám chữa bệnh Việt Nam (2013). Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.
34.    Phouthone Vangkonevilay. Chanthakhath Paphassarang. Khampasong Theppanya và cộng sự (2014). Lao People's Democratic Republic Health Human Resource Study. Vientiane. 
35.     Bộ Y tế Việt Nam (2015). Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2015. Hà Nội. 
36.     Trương Việt Dũng (2014). Đào tạo nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu xã hội. Hà Nội. 
37.    Bộ y tế Việt Nam (2015). Quyết đinh 2292/QĐ-BYT phê duyệt kế hoạch phát triển nhân lực trong hệ thống khám chữa bệnh giai đoạn 2015-2020.
38.     Senbounsou Khamlub et al (2013). Job satisfaction of Health-Care workers at health centers in vientiane capital and Bolikhamsai province. Nagoya journal of medical science. 75 (3). 233-241.
39.     Nguyễn Chí Tân (2014). Đo lường chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viện thuộc tỉnh Vĩnh Long. Việt Nam. Vĩnh Long. 
40.     Lê Văn Cơ (2015). Đánh giá sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa Thanh Hà. Hài Dương năm 2015, Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ quản lý y tế- Đại học Y tế công cộng Hà Nội. 
41.     Lê Nữ Thanh Uyên (2006). Mức độ hài lòng của bệnh nhân về dịch vụ y tế tại bệnh viện Bến Lức- Huyện bến Lức Long An năm 2005. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh. 10 (1). 
42.     Bệnh viện Mahosot (2015). Quy trình kểm kê tài sản..
43.     Bộ y tế Lào (2016). Báo cáo tổng quan chung ngành y tế 2015, Viêng Chăn, 
44.     Nguyễn Thị Thúy (2011). Thực trạng nhân lực y tế của một số bệnh viện huyện thuộc thành phố Hà Nội năm 2008-2010, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Y Hà Nội.
45. Ministry of Health Thailand (2014). Joint Annual Health Review, Bangkok, 
46.     Bệnh viện Bạch Mai (2016) , Giới thiệu bệnh viện Bạch Mai, truy cập ngày 5/5/2017 tại http://bachmai.gov.vn/index.php/vi/gioi-thieu-ve-benh-vien-menuleft-27/so-do-to-chuc-menuleft-55.
47.     Bệnh viện Việt Đức(2016) , Giới thiệu bệnh viện Việt Đức, truy cập ngày 5/5/2017 tại http://benhvienvietduc.org/benh-vien-huu-nghi-viet-duc.html
48.     Bệnh viện hữu nghị Lào-Xô (2016). Báo cáo tổng kết hoạt động bệnh viện năm 2015. 
49.     Bệnh viện Mahosot (2012), Báo cáo tài chính và nguồn lực năm 2011 và định hướng phát triển bệnh viện năm 2012 -2017.
50.  Bộ y tế Lào (2015). Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2015-2020.
51.     Bangkok Phuket hopital (2016), About Bangkok Hospital phuket
52.     Bệnh viện Mahosot (2015), Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh bệnh viện giai đoạn 2012-2014.