Thực trạng kháng kháng sinh nhóm Betalactam phổ rộng của vi khuẩn đường ruột ở người khỏe mạnh tại một xã, tỉnh Hà Nam

Luận án tiến sĩ y học Thực trạng kháng kháng sinh nhóm Betalactam phổ rộng của vi khuẩn đường ruột ở người khỏe mạnh tại một xã, tỉnh Hà Nam.Kháng kháng sinh là một vấn đề y tế công cộng rất nghiêm trọng gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người và động vật trong thế kỷ 21. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo vấn đề kháng kháng sinh đang đe dọa lớn tới khả năng điều trị các bệnh nhiễm trùng phổ biến trong cộng đồng và bệnh viện, làm thất bại điều trị, gia tăng thời gian nằm viện và đe dọa tính mạng người bệnh. Kháng kháng sinh được dự đoán sẽ là nguyên nhân của khoảng 10 triệu trường hợp tử vong hàng năm vào năm 2050 và gây thiệt hại trên 100 nghìn tỷ USD trên toàn thế giới [132]. Tình trạng kháng sinh của các vi sinh vật không chỉ là vấn đề cấp bách ở trong các bệnh viện mà cả ở trong cộng đồng do việc sử dung kháng sinh không dúng chỉ định trên người, không kiểm soát tốt việc sử dung kháng sinh trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản v.v. dẫn tới tình trạng kháng kháng sinh gia tăng không ngừng và ngày càng nghiêm trọng hơn [162].

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2021.00032

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Họ vi khuẩn đường ruột Enterobacteriaceae là một họ rất lớn có tầm quan trọng bậc nhất trong y học bởi có nhiều loài có khả năng gây bệnh ở người. Vi khuẩn này là tác nhân phổ biến của các bệnh nhiễm trùng hay gặp trên lâm sàng như nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, nhiễm khuẩn huyết v.v. Vi khuẩn sinh sống và tồn tại ở người, động vật, thực vật và ngoài môi trường, trong đó thường gặp nhất là ở trong ruột của người khỏe mạnh và các loài động vật. Tuy nhiên, nhóm vi khuẩn này lại có khả năng kháng với kháng sinh rất mạnh, đặc biệt là với nhóm kháng sinh β-lactam phổ rộng do chúng có khả năng sinh enzyme phân huỷ kháng sinh phổ rộng (Extended spectrum beta-lactamases – ESBLs)[170].
Kháng sinh nhóm β- lactam phổ rộng trong đó có cephalosporin là một họ kháng sinh được sử dung rộng rãi nhất từ xưa đến nay, chiếm hơn một nửa2 các loại kháng sinh được sử dung trong điều trị cả ở người và vật nuôi. Hiện tại, ngoài kháng sinh “thuộc nhóm lựa chọn cuối cùng” như carbanemen và colistin thì các kháng sinh phổ rộng cephalosporin thế hệ III như cefotaxim, ceftriaxon… vẫn được coi là nhóm kháng sinh quan trọng hàng đầu để điều trị các bệnh nhiễm trùng. Tuy nhiên, việc gia tăng các chủng vi khuẩn đường ruột sinh enzyme ESBLs kháng kháng sinh nhóm β- lactam ghi nhận cả trong bệnh viện và ở cộng đồng đã đặt ra khó khăn rất lớn cho công tác phòng chống và điều trị các bệnh nhiễm trùng trên toàn thế giới
[162][119][136][169].
Ở Việt Nam, nhiều báo cáo cho thấy tình trạng vi khuẩn kháng kháng sinh tại các bệnh viện đã ở mức độ cao. Trong báo cáo gần đây tại một số bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy các vi khuẩn đường ruột là căn nguyên thường gặp gây nhiễm khuẩn bệnh viện và cũng đã kháng lại cephalosporin thế hệ III với tỷ lệ gia tăng từ 25% năm 2000-2001 lên đến 42% vào năm 2009 [18]. Đặc biệt kháng sinh chiếm một tỷ lệ lớn trong cơ cấu thuốc sử dung, trong đó các kháng sinh nhóm β- lactam luôn nằm trong danh mục thuốc bảo hiêm được sử dung thường xuyên tại các bệnh viện, chính điều này dẫn đến nguy cơ cao cho các vi khuẩn kháng kháng sinh nói chung trong đó có các kháng sinh phổ rộng cephalosporin thế hệ III. Hơn nữa, thói quen sử dung kháng sinh không đúng chỉ định tại cộng đồng của người dân cũng như cán bộ y tế cơ sở mà phần nhiều vẫn là nhóm β- lactam dẫn tới tình trạng kháng kháng sinh của các vi khuẩn gây bệnh với nhóm kháng sinh này tại cộng đồng ngày càng tăng cao [6][5][59][58].
Tại Việt Nam hệ thống giám sát kháng kháng sinh tại cộng đồng chưa được thiết lập hoặc có nhưng không mang tính liên tuc; các kế hoạch, các hoạt động và một số nghiên cứu gần đây về kháng kháng sinh mới chỉ tập trung nhiều tại các cơ sở điều trị còn tại cộng đồng thì chưa có nhiều nghiên cứu3 đầy đủ, toàn diện đặc biệt về tình trạng kháng kháng sinh nhóm β- lactam phổ rộng của một số vi khuẩn đường ruột trên người khỏe mạnh. Việc có những hiểu biết cơ bản và chuyên sâu về vấn đề này bao gồm : dịch tễ học, các yếu tố liên quan, đặc điểm về vi sinh và sinh học phân tử của vi khuẩn đường ruột kháng kháng sinh nhóm β- lactam phổ rộng trong đó có cephalosporin thế hệ III là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Những số liệu khoa học này sẽ giúp cho các nhà chuyên môn, các nhà quản lý cũng như các nhà hoạch định chính sách y tế trong việc định hướng sử dung kháng sinh, phối hợp kháng sinh và nhất là đưa ra các giải pháp phòng chống vi khuẩn kháng kháng sinh nhóm β-lactam phổ rộng trong bệnh viện và cộng đồng tại Việt Nam.
Chính vì sự cần thiết và ý nghĩa thực tiễn đã nêu ở trên chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu “Thực trạng kháng kháng sinh nhóm Betalactam phổ rộng của vi khuẩn đường ruột ở người khỏe mạnh tại một xã, tỉnh Hà Nam” được thực hiện với ba muc tiêu cu thể sau:
1. Mô tả thực trạng người khỏe mạnh mang vi khuẩn đường ruột kháng kháng kháng sinh nhóm β- lactam phổ rộng tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, 2015.
2. Phân tích một số yếu tố liên quan đến tình trạng người khỏe mạnh mang vi khuẩn đường ruột kháng kháng kháng sinh nhóm β- lactam phổ rộng tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, 2015.
3. Xác định một số đặc điểm sinh học phân tử của vi khuẩn đường ruột kháng kháng kháng sinh nhóm β- lactam phổ rộng phân lập được tại điểm nghiên cứu

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT……………………………………………………………..v
DANH MỤC BẢNG…………………………………………………………………………………… xi
ĐẶT VẤN ĐỀ ………………………………………………………………………………………………1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU…………………………………………………………4
1.1. Kháng kháng sinh và vấn đề y tế công cộng………………………………………………….4
1.1.1. Khái niệm về kháng kháng sinh……………………………………………… 4
1.1.2. Cơ chế kháng kháng sinh của vi khuẩn……………………………………. 4
1.1.3. Tác động của kháng kháng sinh tới sức khỏe cộng đồng …………… 5
1.2. Thực trạng kháng kháng sinh nhóm β-lactam của nhóm vi khuẩn đường
ruột ……………………………………………………………………………………………………………………….9
1.2.1.Thực trạng kháng kháng sinh chung trên thế giới và tại Việt Nam. 9
1.2.2. Thực trạng kháng kháng sinh nhóm β- lactam phổ rộng của nhóm
vi khuẩn đường ruột …………………………………………………………………….. 17
1.2.3. Thực trạng kháng kháng sinh nhóm β – lactam phổ rộng của nhóm
vi khuẩn đường ruột trên thế giới và tại Việt Nam …………………………… 20
1.3. Một số yếu tố liên quan đến tình trạng kháng kháng sinh và lan truyền của
vi khuẩn mang gen kháng kháng sinh ……………………………………………………………….25
1.3.1. Các yếu tố liên quan đến tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn
………………………………………………………………………………………………….. 25
1.3.2. Sự lan truyền của các vi khuẩn đường ruột kháng kháng sinh ….. 30
1.3.3. Đặc điểm sinh học phân tử của vi khuẩn đường ruột kháng kháng
sinh nhóm β-lactam phổ rộng………………………………………………………… 32
1.4. Chiến lược phòng chống vi khuẩn kháng kháng sinh hiện nay…………………..35
1.4.1. Chiến lược phòng chống vi khuẩn kháng kháng sinh trên thế giới
………………………………………………………………………………………………….. 35viii
1.4.2. Chiến lược phòng chống vi khuẩn kháng kháng sinh của Việt Nam
………………………………………………………………………………………………….. 37
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………….40
2.1. Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………………………………………..40
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu của muc tiêu 1 và muc tiêu 2: ………………. 40
2.1.2. Đối tượng nghiên cứu của muc tiêu 3:…………………………………… 40
2.2. Địa điêm nghiên cứu: …………………………………………………………………………………..41
2.3. Thời gian nghiên cứu……………………………………………………………………………………42
2.4. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………………………….42
2.4.1. Thiết kế nghiên cứu…………………………………………………………….. 42
2.4.2. Cỡ mẫu nghiên cứu …………………………………………………………….. 42
2.4.3. Cách chọn mẫu nghiên cứu………………………………………………….. 44
2.5. Phương pháp và công cụ thu thập số liệu ……………………………………………………49
2.5.1. Phương pháp thu thập thông tin ……………………………………………. 49
2.5.2. Phương pháp thu thập mẫu xét nghiệm …………………………………. 49
2.5.3. Các tiêu chuẩn áp dung trong nghiên cứu………………………………. 50
2.5.4. Các công cu thu thập thông tin …………………………………………….. 51
2.5. Các kỹ thuật xét nghiệm………………………………………………………………………………51
2.6. Các nhóm chỉ số nghiên cứu chính………………………………………………………………53
2.6.1. Các chỉ số của muc tiêu 1…………………………………………………….. 53
2.6.2. Các chỉ số của muc tiêu 2…………………………………………………….. 54
2.6.3. Các chỉ số nghiên cứu của muc tiêu 3……………………………………. 56
2.7. Quản lý và phân tích số liệu…………………………………………………………………………56
2.8. Sai số và cách khống chế sai số…………………………………………………………………….58
2.8.1. Các sai số gặp phải……………………………………………………………… 58
2.8.2. Cách khống chế các sai số……………………………………………………. 58
2.9. Đạo đức trong nghiên cứu……………………………………………………………………………58
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU……………………………………………………..60ix
3.1. Thực trạng người khỏe mạnh mang VKĐR KKS nhóm β- lactam phổ rộng
tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, 2015 ………………………………..60
3.2. Một số yếu tố liên quan đến tình trạng người khỏe mạnh mang VKĐR KKS
nhóm β- lactam phổ rộng tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
2015……………………………………………………………………………………………………………………..70
3.2.1. Mối liên quan của một số yếu tố và tình trạng người khỏe mạnh tại
cộng đồng mang VKĐR KKS nhóm β- lactam phổ rộng………………….. 70
3.2.2. Mối liên quan giữa một số yếu tố với tình trạng người khoẻ mạnh
tại cộng đồng mang VKĐR KKS cephalosprin thế hệ 3 …………………… 79
3.3. Một số đặc điêm sinh học phân tử của VKĐR KKS nhóm β- lactam phổ
rộng phân lập được tại điêm nghiên cứu……………………………………………………………87
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN……………………………………………………………………………98
4.1. Thực trạng người khỏe mạnh mang VKĐR KKS nhóm β- lactam phổ rộng
tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, 2015. ……………………………….99
4.2. Một số yếu tố liên quan đến tình trạng người khỏe mạnh mang VKĐR KKS
nhóm β- lactam phổ rộng tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
2015……………………………………………………………………………………………………………………109
4.3. Một số đặc điêm sinh học phân tử của VKĐR KKS nhóm β- lactam phổ
rộng phân lập được tại điêm nghiên cứu………………………………………………………….119
4.3.1. Tỷ lệ các kiểu gen từ các chủng VKĐR KKS nhóm β- lactam phổ
rộng phân lập từ các mẫu thu thập tại điểm nghiên cứu ………………….. 120
4.3.2. Tỷ lệ tương đồng về kiểu gen của các chủng VKĐR KKS
cephalosprin thế hệ 3 phân lập được trên các mẫu thu thập tại điểm
nghiên cứu………………………………………………………………………………… 123
4.4. Điêm mạnh và hạn chế của nghiên cứu……………………………………………………..125
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………127x
1. Thực trạng người khỏe mạnh mang vi khuẩn đường ruột kháng kháng sinh
nhóm β- lactam phổ rộng tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
2015……………………………………………………………………………………………………………………127
2. Một số yếu tố liên quan đến tình trạng người khỏe mạnh mang VKĐR KKS
nhóm β- lactam phổ rộng tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
2015……………………………………………………………………………………………………………………127
3. Một số đặc điêm sinh học phân tử của vi khuẩn đường ruột kháng kháng sinh
nhóm β-lactam phổ rộng phân lập được tại điêm nghiên cứu. ………………………..128
KIẾN NGHỊ……………………………………………………………………………………………..129
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN
QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN………………………………………………………………..130
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………………131
PHỤ LỤC…………………………………………………………………………………………………15

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1. Tóm tắt cơ chế kháng kháng sinh của vi khuẩn [1][3][29][104]…… 5
Bảng 1.2. Sự phát triển đề kháng KS của vi khuẩn [163]…………………………… 9
Bảng 1.3. Phân bố tỷ lệ vi khuẩn KKS phổ rộng tại một số khu vực [139] … 11
Bảng 2.1.Tổng hợp cỡ mẫu các loại đã được lựa chọn vào nghiên cứu ……… 46
Bảng 2.2. Tổng hợp các chủng VKĐR KKS nhóm cephalosprin thế hệ 3 đã
được lựa chọn để phân tích ………………………………………………………………….. 47
Bảng 2.3. Các cặp mồi phát hiện gen mã hóa ESBL ……………………………….. 52
Bảng 3.1. Một số đặc điểm cá nhân của đối tượng tham gia nghiên cứu ……. 60
Bảng 3.2. Một số đặc điểm chung của hộ gia đình tham gia nghiên cứu ……. 61
Bảng 3.3.Tỷ lệ hộ gia đình có thành viên mang VKĐR KKS theo hộ gia đình
…………………………………………………………………………………………………………. 62
Bảng 3.4. Phân bố người khỏe mạnh tại cộng đồng mang VKĐR KKS theo
giới tính …………………………………………………………………………………………….. 64
Bảng 3.5. Phân bố người khỏe mạnh tại cộng đồng mang VKĐR KKS theo
nhóm tuổi…………………………………………………………………………………………… 65
Bảng 3.6. Phân bố tình trạng người khỏe mạnh mang VKĐR KKS theo nghề
nghiệp ……………………………………………………………………………………………….. 66
Bảng 3.7. Phân bố tình trạng người khỏe mạnh mang VKĐR KKS theo trình
độ học vấn …………………………………………………………………………………………. 67
Bảng 3.8. Phân bố tình trạng người khỏe mạnh mang VKĐR KKS theo tình
trạng hôn nhân……………………………………………………………………………………. 68
Bảng 3. 9. Mức độ KKS của VKĐR phân lập trên người khỏe mạnh tại cộng
đồng (n=232)……………………………………………………………………………………… 69
Bảng 3. 10. Mối liên quan giữa một số đặc điểm cá nhân và tình trạng mang
VKĐR KKS nhóm β – lactam phổ rộng…………………………………………………. 70xii
Bảng 3. 11. Mối liên quan giữa tình trạng người khoẻ mạnh tại cộng đồng
mang VKĐR KKS nhóm β – lactam phổ rộng và một số yếu tố về đặc điểm hộ
gia đình……………………………………………………………………………………………… 71
Bảng 3. 12. Mối liên quan giữa tình trạng người khoẻ mạnh tại cộng đồng
mang VKĐR KKS nhóm β – lactam phổ rộng và một số yếu tố về đặc điểm
chăn nuôi hộ gia đình ………………………………………………………………………….. 73
Bảng 3. 13. Mối liên quan giữa tình trạng người khoẻ mạnh tại cộng đồng
mang VKĐR KKS nhóm β – lactam phổ rộng và tình trạng sức khoẻ của các
thành viên trong gia đình……………………………………………………………………… 74
Bảng 3. 14. Mối liên quan giữa tình trạng người khoẻ mạnh tại cộng đồng
mang VKĐR KKS nhóm β – lactam phổ rộng và tiền sử mắc bệnh…………… 75
Bảng 3. 15. Mối liên quan giữa tình trạng người khoẻ mạnh tại cộng đồng
mang VKĐR KKS nhóm β – lactam phổ rộng và tình trạng sử dung KS……. 76
Bảng 3. 16. Mối liên quan giữa tình trạng người khỏe mạnh mang VKĐR
KKS và tình trạng phân lập được VKĐR KKS tại các mẫu môi trường…….. 77
Bảng 3. 17. Phân tích đa biến mối liên quan của một số yếu tố đến tình trạng
người khoẻ mạnh mang VKĐR KKS nhóm β-lactam phổ rộng tại điểm
nghiên cứu …………………………………………………………………………………………. 78
Bảng 3. 18. Mối liên quan giữa tình trạng người khoẻ mạnh mang VKĐR
KKS cephalosprin thế hệ 3 và một số đặc điểm cá nhân tại điểm nghiên cứu79
Bảng 3. 19. Mối liên quan giữa tình trạng người khoẻ mạnh mang VKĐR
KKS cephalosprin thế hệ 3 và một số đặc điểm hộ gia đình tại điểm nghiên
cứu……………………………………………………………………………………………………. 80
Bảng 3. 20. Mối liên quan giữa tình trạng người khoẻ mạnh mang VKĐR
KKS cephalosprin thế hệ 3 và một số đặc điểm chăn nuôi hộ gia đình tại điểm
nghiên cứu …………………………………………………………………………………………. 82xiii
Bảng 3. 21. Mối liên quan giữa tình trạng người khoẻ mạnh mang VKĐR
KKS cephalosprin thế hệ 3 và sức khỏe các thành viên trong hộ gia đình tại
điểm nghiên cứu…………………………………………………………………………………. 83
Bảng 3. 22.Mối liên quan giữa tiền sử sức khỏe cá nhân và tình trạng mang
VKĐR KKS cephalosprin thế hệ 3 tại điểm nghiên cứu ………………………….. 84
Bảng 3. 23. Mối liên quan giữa tình trạng người khoẻ mạnh mang VKĐR
KKS cephalosprin thế hệ 3 và tiền sử sử dung kháng sinh tại điểm nghiên cứu
…………………………………………………………………………………………………………. 84
Bảng 3. 24. Phân tích đa biến mối liên quan giữa tình trạng người khoẻ mạnh
mang VKĐR KKS cephalosprin thế hệ 3 và các yếu tố liên quan tại điểm
nghiên cứu …………………………………………………………………………………………. 86
Bảng 3. 25. Kết quả phân lập các chủng VKĐR KKS nhóm β-lactam phổ
rộng từ mẫu phân người khỏe mạnh tại điểm nghiên cứu ………………………… 87
Bảng 3.26. Kết quả phân lập VKĐR KKS phân lập được trên các mẫu thu
thập tại điểm nghiên cứu ……………………………………………………………………… 88
Bảng 3.27.Tỷ lệ chủng VKĐR KKS nhóm -lactam phổ rộng phân lập từ các
mẫu khác nhau mang gen mã hóa TEM, CTX-M, OXA và SHV ……………… 89
Bảng 3.28. Tổng hợp các nhóm kiểu gen tương đồng >80% của chủng VKĐR
KKS cephalosprin thế hệ 3 phân lập từ các mẫu thu thập tại điểm nghiên cứu
…………………………………………………………………………………………………………. 93
Bảng 3.29. Phân bố các genotype nhóm V theo địa dư tại điểm nghiên cứu,
2015………………………………………………………………………………………………….. 95
Bảng 3.30. Phân bố các genotype nhóm V theo hộ gia đình tại điểm nghiên
cứu……………………………………………………………………………………………………. 96xiv
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1.1.Tỷ lệ kháng một số KS thường dùng của 4 loại VK gram âm…13
Biểu đồ 1.2. Liều xác định hàng ngày trên 100 giường – ngày của các loại
kháng sinh năm 2008 – 2009 ………………………………………………………………….. 6
Biểu đồ 3.1.Tỷ lệ người khỏe mạnh mang VKĐR KKS nhóm β- lactam phổ
rộng tại cộng đồng nghiên cứu……………………………………………………………… 63
Biểu đồ 3.2.Tỷ lệ người khỏe mạnh mang VKĐR KKS cephalosprin thế hệ 3
tại cộng đồng nghiên cứu …………………………………………………………………….. 64
Biểu đồ 3.3. Tỷ lệ người khỏe mạnh tại cộng đồng mang VKĐR KKS nhóm
β-lactam phổ rộng theo nhóm tuổi và giới tính……………………………………….. 6

DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1. Ước tính số người tử vong do vi khuẩn kháng kháng sinh mỗi năm
tính vào 2050 trên toàn thế giới …………………………………………………………….. 7
Hình 1.2. Cấu trúc sơ đồ kháng sinh nhóm β- lactam………………………………. 17
Hình 1.3. Sự tấn công của ESBL vào vòng β-lactam trong cấu trúc [168] …. 31
Hình 1.4. Tỷ lệ các vi khuẩn sinh ESBL tại khu vực châu Á – Thái Bình
Dương năm 2011………………………………………………………………………………… 22
Hình 1.5. Các nhóm yếu tố liên quan đến tình trạng KKS của vi khuẩn…….. 25
Hình 1.6. Mô hình lan truyền vi khuẩn kháng kháng sinh………………………… 29
Hình 2.1. Sơ đồ thiết kế nghiên cứu………………………………………………………. 48
Hình 3.1. Hình ảnh đại diện khuẩn lạc vi khuẩn E.coli sinh ESBL trên thạch
ChromID ESBL (Bio-Merieux-Pháp)……………………………………………………. 87
Hình 3.2. Kết quả đại diện chủng VKĐR KKS β- lactam phổ rộng mang gen
mã hóa TEM phân lập được trên mẫu phân người. …………………………………. 90
Hình 3.3. Kết quả đại diện chủng vi khuẩn đường ruột mang gen SHV phân
lập được trên mẫu phân người tại điểm nghiên cứu, năm 2015…………………. 90
Hình 3.4. Kết quả đại diện chủng vi khuẩn đường ruột mang gen OXA phân
lập được trên mẫu phân người tại điểm nghiên cứu…………………………………. 91
Hình 3.5. Kết quả đại diện chủng vi khuẩn đường ruột mang gen CTX-M
phân lập được trên mẫu phân người tại điểm nghiên cứu…………………………. 91
Hình 3.6. Cây phân loại kiểu gen của các chủng VKĐR KKS cephalosporin
thế hệ 3 phân lập từ các mẫu thu thập tại điểm nghiên cứu, năm 2015………. 92
Hình 3.7. Cây phân loại kiểu gen nhóm V của các chủng VKĐR KKS
cephalosporin thế hệ 3 phân lập từ các mẫu thu thập tại điểm nghiên cứu,
2015………………………………………………………………………………………………….. 94