Thực trạng kiến thức của kiểm dịch viên tại trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế về bệnh do vi rút ebola 2016

Thực trạng kiến thức của kiểm dịch viên tại trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế về bệnh do vi rút ebola, 2016
Tác giả: Vũ Ngọc Long, Đặng Quang Tấn, Nguyễn Thuý Hoa, Trần Thanh Dương, Hoàng Văn Ngọc
Tóm tắt:
Năm 2014, dịch bệnh do vi rút Ebola xảy ra tại Tây Phi và trở thành sự kiện y tế công cộng khẩn cấp, nguy cơ lây lan quốc tế rất lớn do độ nguy hiểm và đặc tính lây truyền, điều đó đòi hỏi các quốc gia cần tăng cường giám sát và phòng chống ngay tại cửa khẩu. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện năm 2016 nhằm xác định kiến thức của cán bộ làm công tác kiểm dịch y tế (CBKDYT) tại 13 Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế trên cả nước về bệnh do vi rút Ebola. Kết quả kiến thức của CBKDYT về bệnh Ebola cho thấy tỷ lệ trả lời đúng về tác nhân gây bệnh là 80,6%, đường lây truyền là 58,5%; có từ 48,2% tới 67,7% CBKDYT xác định đúng các các triệu chứng thường gặp của bệnh; 38,9% tới 69,2 % xác định đúng được loại mẫu bệnh phẩm dùng để chẩn đoán xác định bệnh. Đánh giá về kiến thức hiểu biết về tác nhân gây bệnh, đường lây truyền của bệnh do vi rút Ebola cũng như các tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh giúp có kế hoạch để bổ sung, củng cố và nâng cao hiểu biết của kiểm dịch viên y tế về giám sát phòng chống bệnh do vi rút Ebola.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890