Thực trạng kiến thức về tai nạn thương tích của học sinh tại một số trường tiểu học thuộc huyện Tu Mơ Rông và Đắc Hà, tỉnh Kon Tum, năm 2016

Thực trạng kiến thức về tai nạn thương tích của học sinh tại một số trường tiểu học thuộc huyện Tu Mơ Rông và Đắc Hà, tỉnh Kon Tum, năm 2016
Tác giả: Võ Văn Thanh, Phạm Văn Thao, Nguyễn Anh Dũng
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm mô tả thực trạng kiến thức về tai nạn thương tích (TNTT) của học sinh tại một số trường tiểu học thuộc huyện Tu Mơ Rông và Đắc Hà, tỉnh Kon Tum năm 2016. Bằng phương pháp phỏng vấn có cấu trúc, nghiên cứu đã thực hiện trên toàn bộ 2.194 học sinh tiểu học thuộc 4 xã của huyện Tu Mơ Rông và Đắc Hà, tỉnh Kon Tum, năm 2016. Kết quả cho thấy, tỷ lệ học sinh biết các loại tai nạn thương tích khá cao: đuối nước (75,2%), tai nạn giao thông (66,1%), ngã (60,5%)…bom mìn/các vật liệu nổ (26,6%), hóc/sặc (29,7%)… Theo đối tượng nghiên cứu loại tai nạn thương tích hay gặp nhất: đuối nước (60,8%), tai nạn giao thông (28,9%), ngã (4,1%)… Nơi thường xảy ra tai nạn thương tích: trên đường đi (73,2%), ở nhà (50,0%), cộng đồng (41,5%), trường học (36,1%)…Có 97,5% HS đã nghe nói về TNTT, nguồn cung cấp thông tin khá phong phú: truyền hình (67,8%), tại trường học (67,0%), tại gia đình (42,1%)…Nghiên cứu này cho thấy, cần đa dạng hóa các loại hình truyền thông về TNTT cho HS tiểu học, nhất là truyền thông tại trường học. Nội dung truyền thông cần lưu ý đến những nơi dễ xảy ra TNTT.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890