Thực trạng lây nhiễm HIV ở người tiêm chích ma túy tại thành phố Huế năm 2014

Thực trạng lây nhiễm HIV ở người tiêm chích ma túy tại thành phố Huế năm 2014
HIV transmission among people who inject drugs in Hue in 2014
Tác giả: Lý Văn Sơn, Dương Công Thành, Trần Thị Ngọc, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Lê Tâm, Lê Hữu Sơn, Lê Văn Vinh, Châu Văn Thức, Đoàn Chí Hiền, Lê Hiệp, Nguyễn Văn Diên, Phạm Hồng Thắng, Hoàng Thị Thanh Hà, Trần Hồng Trâm, Trần Đại Quang, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hà, Bùi Hoàng Đức, Võ Hải Sơn, Phan Thị Thu Hương, Nguyễn Anh Tuấn
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện nhằm mô tả thực trạng lây nhiễm HIV ở người tiêm chích ma túy tại thành phố Huế năm 2014. Nghiên cứu trên 150 người tiêm chích ma túy tại cộng đồng. Kết quả cho thấy tỷ lệ hiện nhiễm HIV là 2,7%. Trong đó, nhóm tuổi tiêm chích ma túy dưới 20 tuổi chiếm tỷ lệ là 22,0%; từ 20-29 tuổi là 47,3%; từ 30 tuổi trở lên là 30,7%; tỷ lệ dùng chung bơm kim tiêm trong tháng qua là 18,7%. Nghiên cứu này cho thấy tỷ lệ nhiễm HIV ở người tiêm chích ma túy ở thành phố Huế thấp hơn các tỉnh thành ở khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, tỷ lệ người tiêm chích ma túy ở thành phố Huế sử dụng bơm kim tiêm sạch chiếm tỷ lệ cao hơn 98% và không dùng chung bơm kim tiêm trong tháng qua đạt 81,3%.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890