Thực trạng biểu hiện lo âu của học sinh Trung học phổ thông huyện Chương Mỹ – Thành phố Hà Nội

Thực trạng biểu hiện lo âu của học sinh Trung học phổ thông huyện Chương Mỹ-Thành phố Hà Nội.Tìm hiểu các vấn đề lý luận về lo âu. Tìm hiểu về khái niệm học sinh Trung học phổ thông (THPT) và đặc điểm tâm lý của học sinh THPT có liên quan đến rối loạn lo âu. Khảo sát thực trạng các biểu hiện lo âu của học sinh 4 trường THPT tại huyện Chương Mỹ – thành phố Hà Nội. Chỉ ra một vài biểu hiện điển hình khi các em có lo âu nhằm giúp phụ huynh sớm nhận biết dấu hiệu rối loạn lo âu ở con em mình từ đó phòng tránh và can thiệp kịp thời. Đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm giảm thiểu tình trạng rối loạn lo âu của học sinh THPT huyện Chương Mỹ – thành phố Hà Nội

Xã hội phát triển làm cho đời sống của con người ngày một tốt đẹp hơn, nhưng cũng phức tạp hơn. Con người phải chịu nhiều áp lực từ công việc, gia đình, các mối quan hệ v.v…chính những áp lực cuộc sống là những yếu tố tác động đến sức khỏe tinh thần của chúng ta, nó làm nảy sinh các vấn đề có liên quan đến căn nguyên tâm lý, trong đó có rối loạn lo âu.
Lo âu là hiện tượng tự nhiên, hết sức bình thường của con người khi họ gặp những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Các nhà khoa học cho rằng có một chút (10%) lo âu là cần thiết cho một người bình thường. Nhưng vấn đề lại ở chỗ, không phải lúc nào người ta cũng có một chút lo âu, rất nhiều người lo âu đã trở nên thái quá và thànhbệnh l

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00345

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890