Thực trạng nhân lực tại trung tâm y tế huyện Sóc Sơn năm 2017

Thực trạng nhân lực tại trung tâm y tế huyện Sóc Sơn năm 2017
Tác giả: Nguyễn Mai Thu, Nguyễn Bạch Ngọc
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện trên 468 nhân viên y tế thuộc Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn nhằm mô tả thực trạng nhân lực và đánh giá các yếu tố thúc đẩy sự phát triển của Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn. Kết quả cho thấy có 23/26 Trạm Y tế có bác sỹ. Tỷ lệ cán bộ nữ (72,6%) cao hơn nam giới (27,4%). Độ tuổi chủ yếu từ 25 – 39 tuổi (63,7%). Thâm niên công tác tại đơn vị của cán bộ chủ yếu từ 6 – 20 năm (57,2%). Cơ cấu nhân lực tại Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn tương đối phù hợp so với quy định: tỷ lệ chuyên môn chiếm 79,2%, đặc biệt tỷ lệ quản lý hành chính chỉ chiếm 15%. Các trưởng phó khoa, phòng tại Trung tâm Y tế đều có trình độ từ đại học trở lên. Đội ngũ cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn đang ngày càng được nâng cao về chất lượng và đủ số lượng do Trung tâm Y tế đã thực hiện một số chính sách thu hút, giữ chân, động viên và tạo cơ hội phát triển chuyên môn cho cán bộ. Đó là động viên và hỗ trợ kinh phí cho cán bộ đi học nâng cao, cán bộ ở xa trên 10 km, chi trả cao cho cán bộ tham gia khám chữa bệnh, chế độ hỗ trợ thuốc cho cha mẹ và con cán bộ, chế độ thưởng đột xuất, nghỉ mát…