Thực trạng ô nhiễm môi trường của các cơ sở tái chế chì và sức khỏe học sinh xã Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên năm 2008

Luận văn Thực trạng ô nhiễm môi trường của các cơ sở tái chế chì và sức khỏe học sinh xã Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên năm 2008.Chì là một nguyên tố hóa học đã được loài người biết đến từ lâu. Chì đã được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp và trong đời sống.

MÃ TÀI LIỆU

LVTHSY 0164

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Song song với những lợi ích mà chì mang lại thì chì là một kim loại nặng, có độc tính cao và rất nguy hiểm cho sức khỏe con người. Bộ Y tế Nga đã xếp chì, asen, thủy ngân, cadimi, kẽm, flo vào nhóm độc chất gây ô nhiễm môi trường nguy hiểm loại I [55]. Chì và các hợp chất của nó là loại độc chất đa tác dụng, tác động lên toàn bộ các cơ quan và hệ cơ quan, những tổn thương đặc biệt nặng xuất hiện trong hệ thống tạo máu, hệ tim mạch, hệ thần kinh và hệ tiêu hóa [50]. Đối với trẻ em, ngay cả với hàm lượng chì trong môi trường tự nhiên, chì vô cơ đã ảnh hưởng đến sức khỏe, dẫn đến những rối loạn phát triển trí tuệ và thể lực, các rối loạn thần kinh tâm lý, giảm tổng hợp hem và thiếu máu, giảm vitamin D trong máu và tăng ngưỡng tiếp nhận âm thanh. Các tác động thần kinh của chì lên cơ thể trẻ em được đặc biệt chú ý vì các rối loạn về trí tuệ ở trẻ em vẫn tiếp tục diễn ra sau khi mức chì trong máu đã giảm [56].
Ở nước Mỹ, số trẻ em có tích lũy chì trong máu ước tính khoảng từ 5,9 – 11,    7 triệu em [20]. Ở Nga, người ta ước tính có khoảng 44% trẻ em ở các thành phố lớn bị ảnh hưởng của chì [58]
Ở Việt Nam, ảnh hưởng của chì đến sức khỏe con người đã được quan tâm, đặc biệt là ở các làng nghề bị ô nhiễm môi trường do chì trong hoạt động sản xuất. Theo một số nghiên cứu, ô nhiễm môi trường ở các làng nghề như làng nghề tái chế kim loại, làng nghề cơ khí, làng nghề gốm sứ…là đáng báo động. Hàm lượng chì trong đất, nước, không khí ở đây vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần (trong nước cao gấp 4,4 lần, trong không khí cao gấp 87,2 lần) [2], [36].
Những ảnh hưởng của chì    đối với sức khỏe    trẻ em    nói    chung và    trẻ em lứa tuổi học đường nói riêng đã được    nhiều tác    giả trên    thế    giới nghiên    cứu. Còn ở Việt Nam, ảnh hưởng của chì đến sức khỏe trẻ em lứa tuổi học đường thì chúng tôi chưa thấy một nghiên cứu nào đề cập đến. Từ tình hình thực tế trên, để tìm hiểu ảnh hưởng của chì đến sức khỏe trẻ em học sinh, chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu: “Thực trạng ô nhiễm môi trường của các cơ sở tái chế chì và sức khỏe học sinh xã Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên năm 2008” nhằm 2 mục tiêu sau:
. Đánh giá mức độ ô nhiêm môi trường trong làng tái che chì và môi trường trường học của học sinh tiểu học và trung học cơ sở xã Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên năm 2008.
2. Khảo sát ảnh hưởng của ô nhiêm chì đến sức khỏe học sinh thông qua chỉ số chì niệu và Ỗ-ALA niệu.
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ    1
Chương 1: TỔNG QUAN    3
1.1.    Giới thiệu chung về chì vô cơ    3
1.2.    Tình hình ô nhiễm môi trường do chì và ảnh hưởng của chì đến sức
khoẻ trên thế giới    5
1.3.    Tình hình ô nhiễm môi trường tại các làng nghề và ảnh hưởng của nó
tới sức khoẻ ở Việt Nam    15
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    19
2.1.    Địa điểm nghiên cứu    19
2.2.    Đối tượng nghiên cứu    20
2.3.    Phương pháp nghiên cứu    20
2.4.    Xử lý số liệu    27
2.5.    Khía cạnh đạo đức của đề tài    27
2.6.    Hạn chế của đề tài    27
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU    28
3.1 Thực trạng ô nhiễm môi trường    28
3.2. Thực trạng sức khoẻ học sinh    34
Chương 4: BÀN LUẬN    50
4.1.    Thực trạng ô nhiễm môi trường    50
4.2.    Thực trạng sức khoẻ học sinh    55
KẾT LUẬN    65
KIẾN NGHỊ    66
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC