THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BỆNH NHÂN UNG THƯ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN, GIẢI PHÁP KINH NGHIỆM CỦA BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BỆNH NHÂN UNG THƯ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN, GIẢI PHÁP KINH NGHIỆM CỦA BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
Hồ Viết Hoành1, Đỗ Như Bình1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá tác động của dịch COVID-19 tại một số bệnh viện, cơ sở điều trị ung thư, phân tích và đưa ra giải pháp kinh nghiệm. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả số liệu cập nhật tình hình dịch COVID-19 từ khi Việt Nam công bố dịch (02/2020); dữ liệu thu thập từ phỏng vấn bác sĩ điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị ung thư công bố dịch; dữ liệu phỏng vấn bệnh nhân (BN) ung thư tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Quân y 103; phân tích dữ liệu 13 BN ung thư mắc COVID-19 điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Kết quả và bàn luận: BN ung thư không được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ
khám và điều trị ung thư trong vùng cách ly khi công bố dịch, trong các bệnh viện bị phong tỏa do dịch. Thời gian cách ly tại các bệnh viện ít nhất 2 tuần, kéo dài đến 6 tuần như Bệnh viện K Tân Triều. Số liệu BN ung thư mắc COVID-19 nhiều hơn so với công bố. Trong 13 BN ung thư mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đa số tiến triển nặng, giai đoạn ung thư muộn chiếm 93%. 12 BN lây nhiễm từ Bệnh viện K Tân Triều, 1 BN từ vùng dịch Bắc Giang. Các trường hợp từ Bệnh viện K Tân Triều mắc nhiều loại ung thư khác nhau, trong đó trực tiếp từ Khoa Gan – Mật – Tụy chỉ có 1 BN. Nhu cầu về vật tư y tế, đặc biệt chế phẩm máu ở các bệnh viện trong thời gian dịch đều trong tình trạng thiếu thốn. Cần thiết có hướng dẫn cụ thể về điều trị ung thư trong vùng dịch từ cơ quan quản lý.

Đại dịch COVID là tác nhân gây khủng hoảng toàn cầu trên nhiều phương diện: Kinh tế, xã hội… đặc biệt là y tế, trong đó có lĩnh vực điều trị ung thư. Do chịu ảnh hưởng của các biện pháp khống chế dịch như cách ly, giãn cách xã hội, BN không được tiếp cận với các dịch vụ chẩn đoán, quá trình điều trị cũng bị gián đoạn. Vấn đề này xảy ra ở tất cả các quốc gia.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00009

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890