Thực trạng quản lý, điều trị bệnh nhân động kinh tại một số xã, phường ở thành phố Thái Bình

Thực trạng quản lý, điều trị bệnh nhân động kinh tại một số xã, phường ở thành phố Thái Bình
The situation of management and treatment of epilepsy patients in several community of Thai Binh city
Tác giả: Phạm Thị Kim Liên , Dương Huy Hoàng
Tóm tắt:
Nghiên cứu thực trạng quản lý điều trị bệnh động kinh tại cộng đồng dân cư thành phố Thái Bình từ tháng 1/2015 đến hết tháng 8/2015. Kết quả cho thấy tỷ lệ hiện mắc động kinh trong thời gian nghiên cứu là 358/100.000 dân, tỷ lệ hiện mắc khu vực ngoại thành (413/100.000) cao hơn nội thành (319/100.000). Tỷ lệ bệnh nhân động kinh được quản lý điều trị tại y tế cơ sở ở khu vực nội thành 68,6% cao hơn khu vực ngoại thành 51,5%. Phương pháp điều trị chủ yếu là dùng thuốc kháng động kinh 91,7%; phối hợp tây y và y học cổ truyền 8,3%. Nhóm thuốc barbituriqes là loại được sử dụng nhiều nhất (65%). Đơn trị liệu là phương thức điều trị chủ yếu (81%). Tỷ lệ tuân thủ điều trị của bệnh nhân cao (82,5%). Hiệu quả điều trị cắt cơn là 50% và thuyên giảm cơn động kinh là 42,5%. Kết quả nghiên cứu cho thấy bệnh động kinh cần được quan tâm, theo dõi và phát hiện sớm hơn nữa, đồng thời cần có sự giám sát, quản lý của cả gia đình, cộng đồng và xã hội.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890