Thực trạng số liệu giám sát tuần dịch bệnh sốt xuất huyết dengue tại khu vực phía nam, 2005 – 2014

Thực trạng số liệu giám sát tuần dịch bệnh sốt xuất huyết dengue tại khu vực phía nam, 2005 – 2014.
Tác giả: Đỗ Kiến Quốc, Lương Chấn Quang, Võ Tố Quyên, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Diệp Thanh Hải, Nguyễn Thanh Vũ, Phan Trọng Lân.
Tóm tắt:
Nghiên cứu hồi cứu thu thập số mắc bệnh Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) từ báo cáo tuần về dịch và báo cáo tháng bệnh SXHD các năm giai đoạn 2005 – 2014 tại 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (KVPN). Số liệu của báo cáo dịch tuần được so sánh, đối chiếu với số mắc SXHD từ báo cáo tháng để mô tả thực trạng. Nghiên cứu cũng tiến hành xác định giá trị (độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán dương tính và giá trị tiên đoán âm tính) của thông tin giám sát dịch tuần trong xác định dịch SXHD. Kết quả cho thấy tỉ lệ chênh lệch số liệu giữa báo cáo dịch tuần với báo cáo tháng bệnh SXHD dao động từ 0,02% đến 21,8%. Tỉ lệ chênh lệch số liệu tăng đều qua các năm kể từ năm 2010 đến nay. Tuy nhiên, số chênh lệch tuyệt đối giữa báo cáo tuần và báo cáo tháng lại đang có xu hướng giảm kể từ năm 2012. Đối với việc xác định dịch, thông tin giám sát dịch tuần có độ nhạy là 95,7% (KTC95%: 85,2% 99,5%) và giá trị tiên đoán dương là 86,3% (KTC 95%: 73,7% – 94,3%). Thông tin từ giám sát dịch tuần bệnh SXHD là có giá trị trong xác định dịch SXHD để từ đó ra quyết định can thiệp. Để nâng cao giá trị của thông tin giám sát dịch tuần, cần có giải pháp khắc phục tình trạng bệnh nhân SXHD nhập viện nhiều hơn xuất viện và phải có giải pháp hiệu chỉnh thông tin giám sát dịch tuần trước khi sử dụng để xây dựng các thuật toán, mô hình dự báo dịch.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890