THỰC TRẠNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CẤP CỨU Y TẾ CỦA NGƯ DÂN VEN BIỂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CẤP CỨU Y TẾ CỦA NGƯ DÂN VEN BIỂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Trần Đình Trung1, Hoàng Hữu Khôi1, Nguyễn Văn Song1, Nguyễn Khắc Minh1
1 Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: mô tả thực trạng sử dụng dịch vụ cấp cứu y tế của ngư dân ven biển thành phố Đà Nẵng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 480 đối tượng là ngư dân đang trú tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả: Tỷ lệ sử dụng dịch vụ cấp cứu y tế là 54,6%, lý do cấp cứu y tế chủ yếu là tai nạn thương tích chiếm 34,4% và nguyên nhân cấp cứu do bệnh lý khác chiếm 20,2%. Có 51,7% đối tượng nghiên cứu được hỏi không có trang bị đồ dùng sơ cấp cứu tại tàu, có 48,3% có trang bị các vật tư cơ bản để sơ cấp cứu tại tàu như bông, băng, cồn, gạc. Kết luận: Tỷ lệ sử dụng dịch vụ cấp cứu y tế của ngư dân ven biển còn cao, do đó cần tiến hành các biện pháp can thiệp đến dịch vụ cấp cứu y tế biển đảo để giải quyết vấn đề này kịp thời.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00765

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Nghiên cứu này được thực hiện ở các phường thuộc ven biển của thành phố Đà Nẵng nhằm tìm hiểu những vấn đề về thực trạng sử dụng dịch vụ cấp cứu, xử trí tình huống cấp cứu, thói quen sử dụng các phương tiện trong vận chuyển cấp cứu của ngư dân…nhằm phát hiện một số tồn tại để góp phần bổ sung cho chính sách cấp cứu y tế nhân dân ngày càng công bằng và hiệu quả hơn. Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tàinày nhằm mục tiêu: Mô tả thực trạng sử dụng dịch vụ cấp cứu y tế của ngư dân ven biển tại thành phố Đà Nẵng

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Tai nạn thương tích, cấp cứu, ngư dân

Tài liệu tham khảo
1. Hà Anh (2017). Tiếp nhận và Theo dõi bệnh nhân cấp cứu nặng. s.l. : Hội nghị Quốc tế về Y học cấp cứu năm 2017, chủ biên. 
2. Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Bích Diệp, Nguyễn Đình Khuê (2016) . Thực trạng tai nạn lao động và một số yếu tố liên quan của ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An năm 2014. s.l. : Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXVI, số 11 (184) 2016, 
3. Trần Đăng Khoa (2013). Thực trạng và kết quả một số giải pháp can thiệp tăng cương tiếp cận sử dụng dịch vụ khám, chưa bệnh y tế công lập tại huyện Như Xuân 2009-2011. Thanh Hóa : Luận án Tiến sĩ Y tế Công cộng, đại học Y tế công cộng. 
4. Lê Hồng Minh (2011). Nghiên cứu điều kiện lao động và sức khỏe nghề nghiệp của ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ ở một số tỉnh phía Nam Việt Nam. Hà Nội : Luận án tiến sĩ, Học viện Quân y. 
5. Nguyễn Văn Tâm (2016). Thực trạng tai nạn thương tích của ngư dân đánh bắt xa bờ và thuyền viên khu vực phía Bắc năm 2014-2016. không biết chủ biên : Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học y học biển. 
6. Nguyễn Văn Tâm, Trần Thị Quỳnh Chi, Nguyễn Quang Hùng (2021). Thực trạng công tác chăm sóc sức khỏe cho ngư dân làm việc trên tàu bắt hải sản tại một số ngư trường Vịnh Bắc Bộ, duyên hải miền Trung, Vịnh Thái Lan từ năm 2015-2017.s1.: tập 31, số 1 2021 
7. C. Matheson, S. Morrison, et al (2001). The health of fishermen in the catching sector of the fishing industry: a gap analysis. s.l. : Occupational Medicine. 51(5), p. 305-311. 
8. Olaf C. C. Jensen, Gudrun Petursdottir, et al (2014). A review of fatal accident incidence rate trends in fishing. s.l. : International maritime health. 65(2), p. 47-52.