Thực trạng tật khúc xạ và một số yếu tố liên quan của học sinh tiểu học dân tộc Khmer tại tỉnh Trà Vinh

Thực trạng tật khúc xạ và một số yếu tố liên quan của học sinh tiểu học dân tộc Khmer tại tỉnh Trà Vinh
Tác giả: Trịnh Quang Trí, Nguyễn Văn Tập, Trịnh Xuân Trang, Nguyễn Thanh Bình, Võ thị Kim Anh, Vũ Hải Hà
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang mô tả được tiến hành trên 400 học sinh tại 8 trường tiểu học thuộc tỉnh Trà Vinh nhằm xác định tỷ lệ hiện mắc và một số yếu tố liên quan đến tật khúc xạ ở học sinh tiểu học dân tộc Khmer năm 2018. Chọn ngẫu nhiên 8 trường tiểu học trong tỉnh Trà Vinh có trên 50% học sinh tiểu học dân tộc Khmer. Tại mỗi trường chọn 50 em học sinh dân tộc Khmer. Mỗi khối lớp chọn ngẫu nhiên 10 em học sinh dân tộc Khmer. Học sinh được đo thị lực nhìn xa, đo khúc xạ và phỏng vấn bộ câu hỏi sau khi phụ huynh chấp thuận cho học sinh tham gia nghiên cứu. Phương pháp phân tích hồi qui logistic đa biến được dùng để xác định các yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy tỷ lệ học sinh tiểu học dân tộc Khmer mắc tật khúc xạ là 22,0%. Trong đó, tỷ lệ học sinh mắc cận thị là 4,8%, viễn thị là 1,0%, loạn thị là 1,8%, cận loạn là 8,2% và viễn loạn là 6,2%. Một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ mắc tật khúc xạ ở học sinh (p<0,05): khối lớp, ánh sáng chỗ ngồi học, tư thế ngồi viết bài, xem truyền hình, chơi game

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890